01_podyplomowe_1.png

Przywództwo strategiczne

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto?

Celem studiów jest wszechstronny rozwój, kierunek przygotowuje do obejmowania wyższych stopni zarządzania w hierarchii organizacyjnej poprzez unikalne połączenie miękkich umiejętności zarządzania oraz wiedzy o najnowszych trendach biznesowych.

Studia umożliwiają słuchaczom odnalezienie połączeń pomiędzy rozwojem organizacji a ich własnym. Dodatkowo, wiedza o najnowszych trendach biznesowych w zarządzaniu stanowi z jednej strony źródło inspiracji do rozwoju, z drugiej strony pozwala na zastosowanie w swojej firmie narzędzi umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Adam Bekier,
Współwłaściciel i Prezes Zarządu Inner Source Sp. z o.o.
kierownik merytoryczny kierunku 

Atuty
 • praca z Liderami Biznesu
 • zajęcia w formie interaktywnych warsztatów - symulacje i analiza realnych case'ów biznesowych
 • indywidualne sesje Executive Coachingu - 2h dla każdego słuchacza
 • Development Center - 3h indywidualnej pracy z każdym słuchaczem
Wiedza i umiejętności
 • wiedza na temat roli i znaczenia kultury przywództwa w organizacji, sposobów funkcjonowania liderów w grupach, przebiegu procesu grupowego, możliwości i ograniczeń przywództwa;
 • wiedza z zakresu najnowszych trendów w zarządzaniu, m.in. Value-Based Management, Design Management, ekonomii menedżerskiej, wykorzystaniu nowych technologii w zarządzaniu;
 • umiejętności przygotowania planu wdrożenia kultury przywódczej w organizacji oraz własnego plan rozwoju przywódczego;
 • umiejętność zarządzania stresem;
 • wiedza na temat roli lidera - leadership;
 • kompetencje wystąpień publicznych.
Uczestnicy 

Studia skierowane są do:

 • pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania różnego rodzaju organizacji, od przedsiębiorstw biznesowych do NGO;
 • osóby pracujących z zespołami lub w zespołach, nastawionych na rozwój osobisty, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie relacji międzyludzkich i przywództwa (leadership)

 

Partner kierunku

Program
1. PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE (35 godz.)
 • Trening integracyjny
 • Przywództwo i rozwój zespołów
 • Etyczne prowadzenie biznesu
2. PLANOWANIE I ROZWÓJ KARIERY MENEDŻERA (6 godz.)
 • Development center
 • Procesy executive coaching
3. KNOW-HOW MENEDŻERA (30 godz.)
 • Ekonomia menedżerska
 • Prawo w biznesie
 • HR w nowoczesnej firmie
4. STRATEGIE I PLANOWANIE BIZNESU (40 godz.)
 • Tworzenie i skalowanie start-up’ów 
 • Pozyskiwanie finansowania 
 • Nowoczesne modele biznesowe
 • Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą
5. VALUE-BASED MANAGEMENT (40 godz.)
 • Marketing oparty na wartościach 
 • Performance management 
 • Kreowanie wartości przedsiębiorstwa 
6. NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU (20 godz.)
 • Design management
 • Sharing economy
 • Virtual Management
 • Interim Management 

 

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 171 godzin

Warunki zaliczenia
 • obecność na zajęciach / 80%/
 • projekt dyplomowy

Adam Bekier

Kierownik merytoryczny studiów

Współwłaściciel i Prezes Zarządu Inner Source Sp. z o.o. Od ponad 10 lat pełni  funkcje na wyższych stanowiskach menedżerskich i nadzorczych. Jest akredytowanym coachem  ICF, jednym z nielicznych w Polsce specjalistów z zakresu Analizy Transakcyjnej, certyfikowanym praktykiem metody Points of You.
Specjalizuje się w coachingu liderów, najczęściej realizowane obszary pracy to: przywództwo w organizacji, motywowanie i inspirowanie pracowników, stawianie wyzwań i celów, praca ze stresem (w tym work-life balance, łączenie pracy w organizacji z wyznawanymi wartościami), podejście systemowe do organizacji, konkretne cele strategiczno-operacyjne (np. związane z wprowadzaniem zmian).
Wykładowca akademicki i trener na Politechnice Poznańskiej i Collegium Da Vinci. Mentor i nauczyciel początkujących coachów – prowadzi zajęcia z warsztatu kompetencji coacha. Gościnne wykłady z zakresu przywództwa w Polsce i za granicą, m. in. na UE Poznań i prestiżowej ESCP-EAP w Paryżu. Autor artykułów z zakresu przywództwa w fachowych czasopismach, tłumacz książek z przywództwa dla PWN (m.in. Przywództwo wyższego stopnia Kena Blancharda), liczne występy jako ekspert w radiu i TV. 

Maciej Neumann

Dyrektor sprzedaży regionalnej, Konsultant, Trener

Związany zawodowo z największym polskim sprzedawcą gazu i energii elektrycznej. Przez ponad 10 lat rozwoju zawodowego przeszedł liczne stopnie  zarządzania. Brał udział w przygotowywaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych i kadrowych, które przechodziła firma. Organizował zespoły sprzedażowe i jednostki wsparcia sprzedaży. Praktyk w budowaniu relacji biznesowych z dużymi odbiorcami przemysłowymi, polskimi i zagranicznymi Szef blisko 300 osobowych struktur zajmujących się sprzedażą i obsługą klientów. Obecnie Regionalny Dyrektor Obsługi i Sprzedaży w segmencie konsumentów i MSP. Zwolennik i praktyk zasady, że nauka nigdy się nie kończy. Konsument kultury rozdarty pomiędzy  książką, a dobrym serialem.

Kinga Mann

Trener, Coach, Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków studiów

Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner oraz Manager. Od ponad 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, coachingów (szczególnie executive coachingu dla managerów, coachingu kariery, coachingu sprzedażowego) i kompleksowego doradztwa zakresie HRM (projektowanie strategii HR, rekrutacja i selekcja, audyty kompetencyjne, projektowanie ścieżek rozwoju, doradztwo dla menedżerów i pracowników działów HR, projektowanie systemów motywacyjnych etc.) oraz przygotowywania i wdrażania standardów obsługi klienta. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. kierunków studiów w Collegium Da Vinci.

Łukasz Pelowski

Przedsiębiorca, Mentor i Doradca start-upów

Specjalista w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju, a także budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Swoją pierwszą firmę założył jeszcze na studiach. Następnie tworzył, przekształcał i rozwijał liczne koncepcje biznesowe, działając w różnych branżach. Obecnie właściciel lub współwłaściciel kilkunastu spółek. Doświadczony przywódca i negocjator. Aktywnie inwestuje w rozwój sieci franczyzowych. Prywatnie biega, boksuje i podróżuje. Interesuje się gastronomią, lubi czytać i uczyć się języków obcych. Zwolennik dynamicznego podejścia do życia. Absolwent robotyki na Politechnice Poznańskiej, psychologii w zarządzaniu na Wyższej Szkole Bankowej oraz zarządzania strategicznego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Michał Babicz

Adwokat, Przedsiębiorca

Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji we Włoszech. Założyciel i partner zarządzający kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna s.c., zatrudniającej kilkadziesiąt osób, mającej swoje przedstawicielstwa w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Londynie oraz w Chicago. Pozycję 3 największej Kancelarii w Wielkopolsce udało mu się wraz z zespołem zbudować w ciągu 5 lat.
Laureat konkursu "Profesjonaliści Forbesa 2012 - zawody zaufania publicznego" w kategorii adwokat w województwie wielkopolskim. Autor kilku publikacji z zakresu prawa cywilnego. Włada biegle językiem angielskim, zna także język włoski.

Marcin Fejfer

Menedżer, Konsultant

Menedżer Inwestycyjny w SpeedUp Venture Capital Group, jednym z najbardziej znanych w Polsce funduszy Venture Capital. Od 2013 roku odpowiada za przeprowadzanie procesów inwestycyjnych w firmy technologiczne, budowanie wartości spółek portfelowych i kontakty z polskimi i zagranicznymi inwestorami. Przed dołączeniem do SpeedUp Group pracował w firmach związanych z technologiami i Internetem w Polsce, Portugalii, Danii oraz w Indiach. Posiada podwójny dyplom Uniwersytetu Strathclyde oraz Uniwersytetu w Aalborgu na kierunku Global Innovation Management. Skończył również studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest członkiem rad nadzorczych i konsultantem między innymi takich startupów jak Survicate.com, Symu.com, ACR-SYS.com, UseBench.com oraz Instream.io. 

 
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV otrzymują:

 • zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Przywództwo strategiczne  8 100 zł 4 050 zł 810 zł

 

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!