edukacja.jpg

Przygotowania do eksportu

DLA KOGO? 

 • Dyrektorów sprzedaży.
 • Koordynatorów eksportu.
 • Menedżerów eksportu 
 • Osób, którzy przygotowują się do pracy w dziale eksportu. 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Poznać metody badania rynków zagranicznych oraz sposoby skutecznego pozyskiwania informacji.
 • Nauczyć sie przygotowania profesjonalnej oferty eksportowej dostosowanej do wymogów rynku zagranicznego.
 • Poznać możliwe struktury organizacyjne i zasady tworzenia działu eksportu.
 • Poznać  funkcje handlowe i marketingowe działu eksportu.
 • Poznć kryteria doboru kadry oraz metody zarządzania sprzedażą eksportową.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

1. Badania, wybór rynków i strategii eksportowych:

 • Metody badania rynków zagranicznych.
 • Określenie celów działania na rynku zagranicznym.
 • Selekcja rynków eksportowych.
 • Wybór właściwej formy eksportu:
       - eksport pośredni poprzez konsorcja eksportowe lub dystrybutorów zagranicznych,
       - eksport bezpośredni i formy jego prowadzenia,
       - inne formy (agenci, przedstawicielstwa, biura zagraniczne).
 • Ocena pozycji konkurencyjnej na wybranym rynku zagranicznym.
       2. Przygotowanie produktu i oferty eksportowej:
 • Rodzaje i elementy oferty eksportowej.
 • Dopasowanie produktu do potrzeb rynku eksportowego.
 • Opakowanie jako element strategii produktu.
     3. Organizacja działu eksportu:
 • Zasady organizacji działu eksportu i jego struktura.
 • Formy organizacji działów handlu zagranicznego.
 • Funkcje handlowe i marketingowe działu eksportu.
 • Kryteria doboru kadry działu eksportu.
 • Systemy kompetencji i zarzadzanie działem eksportu.
          


WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100