edukacja_1.jpg

Przychody i koszty uzyskania przychodów - rozliczanie kosztów w czasie

DLA KOGO?
 • Główni księgowi
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Pracownicy działów księgowych 
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • pozna zasady rządzące powstaniem przychodu podatkowego
 • zdobędzie wiedzę, pozwalająca na prawidłową kwalifikację wydatków do kosztów uzyskania przychodów
 • nauczy się prawidłowo ujmować tzw. koszty na przełomie roku
 • będzie lepiej przygotowany do sporządzania rocznej deklaracji CIT 8
 • zapozna sie ze zmianami w podatku CIT obowiązującym od 1 stycznia 2017r., w tym z ryzykiem związanym z brzmieniem niektórych przepisów

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
 • 19.01.2017r.
 • 16.02.2017r.
 • 20.03.2017r.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 540 zł brutto

1. Praktyczne aspekty związane z ustalaniem daty powstania przychodu.
2. Zaliczki i przedpłaty.
3. Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych.
4. Refakturowanie a moment powstania przychodu.
5. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej.
6. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych.
7. Koszty uzyskania przychodów.
8. Rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych).
9. Refakturowanie a moment rozpoznania kosztu.
10. Dokumentowanie poniesionych wydatków.
11. Świadczenia na rzecz pracowników oraz współpracowników.
12. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT.
13. Kary umowne i odszkodowania.
14. Najważniejsze zmiany CIT w 2017r.
 
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749