Projekty zakończone

Zwiększenie liczby absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku informatyka w WSNHiD

Tytuł projektu:

„Zwiększenie liczby absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku informatyka w WSNHiD”

Okres realizacji:

01.02.2011r. - 31.03.2015r.

Całkowita wartość projektu:

2.089.057,88 zł

Wartość dofinansowania:

2.089.057,88 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

O projekcie:

Zadania w projekcie

 • program stypendialny dla najlepszych studentów (1000 zł miesięcznie dla 50% studentów),
 • realizacja programu wyrównawczego-  niweluje deficyt wiedzy  z przedmiotów kierunkowych wykładanych w szkole ponadgimnazjalnej, które są kluczowe w kontynuowaniu nauki na kierunku Informatyka: matematyka i informatyka (łącznie 360 h),
 • realizacja korepetycji dla studentów o słabych wynikach w nauce,
 • specjalizacje będące odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy (projektowanie gier komputerowych, sieci komputerowe, grafika komputerowa),
 • wdrożenie zmienionego programu nauczania- rekompensuje za małą ilość godz.  na specjalizacjach; zwiększa liczbę przedmiotów na specjalizacjach,  oferuje uzyskanie kompetencji nienabywanych w ramach dydaktyki podstawowej, a pożądanych przez pracodawców (łącznie 12 dodatkowych przedmiotów),
 • zajęcia na specjalizacjach w ramach wdrożenia zmienionego programu nauczania prowadzone przez specjalistów z min. 3-letnim doświadczeniem w danej branży,
 • doposażenie pracowni komputerowej dla specjalizacji projektowanie gier komputerowych w celu podniesienia jakości kształcenia i umożliwienia praktycznej nauki (20 telewizorów LCD, 20 konsoli XBOX 360 z sensorem kinect, switch sieciowy, dodatkowa pamięć RAM),
 • realizacja IT Academy Microsoft- wyposażenie studentów w certyfikaty pożądane przez pracodawców na rynku pracy. Obejmuje realizację kursów w oparciu o materiały Microsoft. 20 studentów z najlepszymi ocenami z kursu odbędzie Egzamin Certyfikacyjny Microsoft w Poznańskim Ośrodku Ceryfikacyjnym,
 • realizacja odpłatnych staży w wymiarze 3 miesięcy (480 h). Staże u pracodawców rozwiną umiejętności wykorzystania wiedzy i umiejętność realizacji projektów pod okiem profesjonalistów. Kwalifikacja na staże na podstawie konkursu na projekty. 27 laureatów odbędzie płatne staże w firmach,
 • szkolenia z języka angielskiego IT- rozwój umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • wykłady profesorów wizytujących w ramach współpracy ponadnarodowej,
 • wyjazdy studyjne do firm informatycznych.Strony: 1 

Powrót do listy