Projekty zakończone

Visual MerchandisingOPIS SZKOLENIA

VISUAL MERCHANDISING

Visual Merchandising to działania i techniki związane z aranżacją i wystrojem wnętrza sklepu, dekoracją, prezentacją towarów oraz systemami informacji o towarze i cenie. Visual Merchandising to oddziaływanie na klienta za pomocą wrażeń wizualnych i nie tylko. Znaczenie odgrywa tu sposób ekspozycji towarów, kompozycji wystaw, dobór barw, oświetlenia, muzyki, zapachu. Celem Visual Merchandisingu jest stworzenie przejrzystego układu oraz na kliencie.

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA

Celem głównym szkolenia jest przekazanie Uczestnikom/Uczestniczkom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu stosowania narzędzi Visual Merchandisingu oraz budowania przewagi biznesowej i konkurencyjności w branży handlowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Szkolenie ma na celu przekazanie Uczestnikom/Uczestniczkom wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • efektywnego zarządzania asortymentem,
 • znaczenia aranżacji przestrzeni sklepowych i właściwej ekspozycji asortymentu,
 • elementów psychologii w Visual Merchandisingu,
 • obserwowania trendów i szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku,
 • rozpoznawania potrzeb klientów oraz odpowiadania na nie.

 

VM-logoKORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik/Uczestniczka dowie się:
  • jak efektywnie zarządzać powierzchną sklepową, towarem i polityką cenową,
  • jak dobierać asortyment do aktualnych trendów i potrzeb klienta,
  • jakie można podjąć dodatkowe działania specjalne w Visual Merchandisingu,
  • jakie są kluczowe kompetencje niezbędne do wzrostu obrotów i popytu,
  • jak sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku, jak pozyskać nowego i utrzymać stałego klienta
 • dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik/Uczestniczka będzie potrafił:
  • profesjonalnie stworzyć swobodną/przyjazną atmosferę ułatwiającą podejmowanie decyzji zakupowych,
  • zastosować w praktyce nowe sposoby zwiększania obrotów w handlu,
  • trafnie i skutecznie odpowiedzieć na potrzeby klientów.

METODOLOGIA SZKOLENIA

Szkolenie realizowane jest głównie w formie warsztatów oraz analizy przypadków

 

PROGRAM

A - Zarządzanie asortymentem (20h)
 • metodologia Visual Merchandising
 • analiza rynku i trendów rozwoju w handlu
 • rozpoznawanie potrzeb klienta
 • metody wpływu na decyzje zakupowe klientów
 • zarządzanie cenami i promocjami
 • stany magazynowe: rotacja i zarządzanie
B - Narzędzia Visual Merchandisingu (22h)
 • rola oświetlenia, barw, muzyki, zapachu w sklepie
 • etykiety cen i informacji o towarze
 • nowe technologie: wyświetlacze cyfrowe, interaktywne instalacje
C - Aranżacja – kluczowa technika Visual Merchandising (30h)
 • aranżacja małych powierzchni wewnątrz sklepu, projektowanie stref funkcjonalnych (przymierzalnie, kasy)
 • aranżacja witryn sklepowych: witryny tematyczne, okazjonalne
 • planowanie powierzchni sklepowej
D - Indywidualne doradztwo z zagadnienia związanego ze szkoleniem (2 h dla każdego słuchacza)
 

WARUNKI

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów na teście zaliczeniowym.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA

 • Zaświadczenie o udziale w Projekcie
 • Certyfikat ukończenia szkolenia WSNHiD

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracownicy/pracowniczki mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlowej zatrudnieni na umowę o pracę na terenie województwa wielkopolskiego
 • osoby w dwóch grupa wiekowych: do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia

CZAS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 72 godziny dydaktyczne, które zostaną zrealizowane podczas 9 dni szkoleniowych w formie dwudniowych zjazdów (5 zjazdów). Planowany czas trwania całego szkolenia – ok. 2,5 miesiąca.Szkolenie będzie odbywało się w weekendy lub w dni robocze w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 lub w wynajętych salach na terenie Poznania.

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach Projektu wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • pełen catering podczas zajęć
 • częściowy zwrot kosztów podróży
 

DOKUMENTY

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Do dokumentów rekrutacyjnych prosimy dołączyć kopię dokumentu rejestrowego potwierdzającą status przedsiębiorcy.

DOKUMENTY WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU

Do dokumentów prosimy dołączyć kopię sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata (dotyczy przedsiębiorstw objętych obowiązkiem sprawozdawczym).

 

KONTAKT

Biuro Projektu

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
pokój 414

Anna Kowalska
Asystent Projektu
tel. 61 66 05 204
e-mail: anna.kowalska@wsnhid.pl

INFORMACJA O UCZELNI

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa to czołowa uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce z siedzibą w Poznaniu utworzona w 1996 roku. Obecnie kształci studentów na siedmiu kierunkach studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Poznaniu na 36 kierunkach studiów podyplomowych dostosowanych do zapotrzebowania panującego na rynku pracy. Współpracuje z ponad 500 dydaktykami, w tym również z praktykami.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJAStrony: 1 

Powrót do listy