Projekty zakończone

Visual Merchandising jako skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej wielkopolskiej branży handlowej

Tytuł projektu:

,,Visual Merchandising jako skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej wielkopolskiej branży handlowej"

Okres realizacji:

1.09.2012 r. – 30.09.2013 r.

Całkowita wartość projektu:

258 975,28 zł

Wartość dofinansowania:

258 975,28 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

O projekcie:

Celem głównym projektu jest poprawa do 30.09.2013 konkurencyjności 53 MMŚP z województwa wielkopolskiego z branży handlowej poprzez rozwój kompetencji 53 pracowników/pracowniczek  ww. firm w zakresie stosowania Visual Merchandisingu.
Uczestnicy/Uczestniczki  projektu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa związanego ze szkoleniami.

Szkolenie ma na celu przekazanie Uczestnikom/Uczestniczkom wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • efektywnego zarządzania asortymentem,
 • znaczenia aranżacji przestrzeni sklepowych i właściwej ekspozycji asortymentu,
 • elementów psychologii w Visual Merchandisingu,
 • obserwowania trendów i szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku,
 • rozpoznawania potrzeb klientów oraz odpowiadania na nie.

Korzyści ze szkolenia

 • dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik/Uczestniczka dowie się:
  • jak efektywnie zarządzać powierzchną sklepową, towarem i polityką cenową,
  • jak dobierać asortyment do aktualnych trendów i potrzeb klienta,
  • jakie można podjąć dodatkowe działania specjalne w Visual Merchandisingu,
  • jakie są kluczowe kompetencje niezbędne do wzrostu obrotów i popytu,
  • jak sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku, jak pozyskać nowego i utrzymać stałego klienta
 • dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnik/Uczestniczka będzie potrafił:
  • profesjonalnie stworzyć swobodną/przyjazną atmosferę ułatwiającą podejmowanie decyzji zakupowych,
  • zastosować w praktyce nowe sposoby zwiększania obrotów w handlu,
  • trafnie i skutecznie odpowiedzieć na potrzeby klientów.

Dzięki wzmocnieniu potencjału pracowników firmy je delegujące pozyskają wiedzę i wykwalifikowanych specjalistów z nowoczesnej metody zwiększania obrotów w handlu, co przyczyni się do większych zysków firm, wzrostu ich konkurencyjności oraz budowy wizerunku innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Kto może wziąć udział w projekcie

 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracownicy/pracowniczki mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlowej zatrudnieni na umowę o pracę na terenie województwa wielkopolskiego
 • osoby w dwóch grupa wiekowych: do 25 i powyżej 50 roku życiaStrony: 1 

Powrót do listy