Projekty zakończone

VISUAL MERCHANDISING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W WIELKOPOLSKIEJ BRANŻY HANDLOWEJ (POKL.08.01.01-30-412/12)

W dniu 20.12.2012 roku podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu „Visual Merchandising jako skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej w wielkopolskiej branży handlowej" pomiędzy Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

Poniżej przedstawiamy kilka informacji szczegółowych nt. projektu:
OKRES REALIZACJI: 01.01.2013 – 31.12.2013
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 257 008,92 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 257 008,92 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA: 100%
Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Przeszkolenie do 31.12.2013 roku 56 pracowników MMŚ przedsiębiorstw z branży handlowej w województwie wielkopolskim w zakresie visual merchandisingu co wpłynie na podniesienie konkurencyjności w ww. branży.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa związanego ze szkoleniami.

 

 

KONTAKT

Weronika Balicka
tel. 61 66 05 206
e-mail: weronika.balicka@wsnhid.pl
Strony: 1 

Powrót do listy