Projekty zakończone

Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Projekt p.t. „Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.


W 2009 roku Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa rozpoczęła rozbudowę swojej siedziby. Dobudowano nowe skrzydło budynku mające pięć kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną, łącznie wynoszących 8 tysięcy m kw. Siedziba uczelni została rozbudowana od strony elewacji wschodniej i połączona z istniejącą przestrzenią za pomocą tzw. łączników. Dzięki inwestycji studenci mogą korzystać z nowoczesnych sal wykładowych, pracowni komputerowych oraz zaplecza sportowego.

Aktualności:

Inwestycja zakończona!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż zakres rzeczowy i finansowy projektu "Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu" zostały zakończone.

W galerii projektu przedstawiamy najnowsze zdjęcia.


WSNHiD otrzymała pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku

W dniu 8 października 2010r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego dla Miasta Poznania udzielił WSNHiD z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz zjazdów, co stanowi dokończenie inwestycji obejmującej: rozbudowę Uczelni wraz z budową zjazdów oraz budową parkingu samochodowego na potrzeby Uczelni.


Audytor projektu wybrany

W dniu 6 października 2010r. WSNHiD jako Zamawiający w ramach postępowania na wyłonienie wykonawcy audytu finansowego dla realizowanego w ramach WRPO projektu rozbudowy siedziby ogłosiła decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.


Postępowanie na wybór audytora rozpoczęte

We wrześniu rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy audytu finansowego projektu "Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu".


Przetarg na dostawę kurtyny rozstrzygnięty

W dniu 27 sierpnia 2010r. WSNHiD jako Zamawiający w ramach postępowania na dostawę fabrycznie nowej kurtyny do nowo wybudowanego budynku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu, ogłosiła decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.


Ponowne postępowanie na dostawę fabrycznie nowej kurtyny

W sierpniu wszczęto postępowanie na dostawę fabrycznie nowej kurtyny do nowo wybudowanego budynku naszej uczelni.
Postępowanie zostało ogłoszone ponownie, ze względu na brak ofert w ramach postępowania pierwszego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia.


Wybór najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania na dostawę wyposażenia dokonany

W dniu 14 lipca 2010r. WSNHiD jako Zamawiający w ramach postępowania na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu, ogłosiła decyzję w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert, jakie w wyniku postępowania zostały złożone przez Oferentów/ Dostawców. Wybrane oferty dotyczą następujących części:
• I – sprzęt komputerowy
• II – wyposażenie multimedialne
• III – meble
Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty na część IV postępowania, która dotyczyła dostawy kurtyny. Postępowanie dla części IV zostanie ogłoszone ponownie.


Postępowanie na dostawę wyposazenia rozpoczęte

W maju rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe w zakresie dostawy fabrycznie nowego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku naszej uczelni.


Ze wzgledu na wdrożenie nowej strony internetowej czesci informacji zamieszczonych wcześniej mogła być przez pewien czas niewidoczna. Za utrudnienia przepraszamy.


Umowa z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych podpisana!

W dniu 17 czerwca 2009r. została zawarta umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa a firmą ERBUD S.A. na Generalne Wykonawstwo robót budowlanych w ramach projektu rozbudowy siedziby WSNHiD.

W dniu 18 czerwca 2009r. nastąpi przekazanie placu budowy Wykonawcy i następnego dnia ruszą prace.

Zgodnie z harmonogramem prac w ciągu 15 m-cy od dnia zawarcia umowy powinno powstać nowe skrzydło Uczelni, na które czekamy z niecierpliwością.


Wykonawca robót budowlanych ostatecznie wybrany!

W wyniku powtórzenia badania i oceny złożonych ofert z uwzględnieniem oferty Wykonawcy ERBUD S.A., zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, tj. ERBUD S.A.

Już wkrótce zostanie zawarta umowa z Wykonawcą i ruszą prace budowlane zmierzające do wzniesienia nowego skrzydła siedziby WSNHiD.


Wykonawca robót budowlanych wybrany!

W dniu 2 kwietnia 2009r. Inwestor - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa- dokonała wyboru wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę w ocenie Inwestora złożyła firma SKANSKA S.A.

Procedura prowadzona zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie została jeszcze zakończona z uwagi na czas niezbędny do uwzględnienia możliwości odwołań oferentów, którzy zostali odrzuceni.

W dniu 16 lutego 2009r. upłynął termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wpłynęło 14 ofert, które zostaną poddane ocenie.


Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniu 19 grudnia 2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa" nr UDA-RPWP.05.01.00-30-001/08-00 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Pana Marka Stwujaka - Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Wróblewską - Kanclerz.

Strony: 1 

Powrót do listy