Projekty zakończone

Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb rynku pracy

Tytuł projektu:

„Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb rynku pracy”

Okres realizacji:

1 styczeń 2010 r. - 30 wrzesień 2013 r.

Całkowita wartość projektu:

4.998.821,97 zł

Wartość dofinansowania:

4.998.821,97 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

O projekci

Analiza lokalnego rynku pracy i programów nauczania kierunków studiów WSNHiD skłoniły projektodawcę do wprowadzenia zmian, które są przedmiotem niniejszego projektu. Zmiany te zorientowane   są na dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Przyjęty strategiczny kierunek rozwoju zapewni studentom WSNHiD zdobycie w toku nauki kompetencji pożądanych przez pracodawców.  Cel ogólny projektu to wzmocnienie potencjału rozwojowego WSNHiD do 2013 r. poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Zadania w projekcie:

 • realizacja nowego bezpłatnego kierunku studiów I stopnia - Grafika, dla 80 osób (40 osób w trybie stacjonarnym i 40 osób w trybie niestacjonarnym) - rekrutacja w roku akademickim 2010/2011,
 • wprowadzenie systemu bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa zawodowego mającego na celu przygotowanie studentów
  i absolwentów do skutecznego poruszania się po rynku pracy,
 • realizacja płatnych staży dla studentów i absolwentów WSNHiD,
 • dostosowanie istniejących kierunków studiów WSNHiD do potrzeb rynku pracy poprzez przygotowanie badań fokusowych z pracodawcami oraz modyfikację programów nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • organizacja Targów Pracy,
 • organizacja Zjazdów Absolwentów,
 • budowa platformy internetowej służącej komunikacji pomiędzy uczelnią a pracodawcami i studentami/absolwentami,
 • wsparcie dostępności WSNHiD dla osób niepełnosprawnych m.in. poprzez realizację dyżurów Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych, stworzenie przewodnika dla osób niepełnosprawnych, poprawę dostępności infrastruktury
  i zasobów uczelni: zakup i montaż platformy na schody, zakup powiększalnika do czytania książek.Strony: 1 

Powrót do listy