Projekty realizowane

Wzmocnienie potencjału WSNHiD poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych i szkoleń e-learningowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy

 

Tytuł projektu:

Wzmocnienie potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych i szkoleń e-learningowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji:

1.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu:

1 293 972,40 zł

Wartość dofinansowania:

1 293 972,40 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Celem głównym projektu jest rozwój  do 31.12.2015 roku potencjału dydaktycznego WSNHiD poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego przygotowanie i realizację 4 nowych kierunków studiów podyplomowych i 4 nowych szkoleń e-learningowych w zakresie obszaru techniczno-informatycznego.

ZAKRES REALIZACJI 4 KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z OBSZARU TECHNICZNO-INFORMATYCZNEGO

1. Programowanie aplikacji internetowych

 

Cel: Rozwój umiejętności stosowania języka programowania Python w aplikacjach internetowych.

2. Bezpieczeństwo danych w systemach komputerowych

 

Cel: Rozwój umiejętności stosowania technologii zabezpieczenia danych w sieciach komputerowych, bezprzewodowych, podpisu elektronicznego.

3. Projektowanie systemów informatycznych

 

Cel: Rozwój umiejętności wytwarzania oprogramowania i testowania systemów informatycznych.

 

4. Narzędzia i systemy publikacji edukacyjnych materiałów multimedialnych

 

Cel: Rozwój umiejętności opracowywania i dostarczania multimedialnych usług edukacyjnych w trybie zdalnym.

 

ZAKRES REALIZACJI SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Z OBSZARU TECHNICZNO-INFORMATYCZNEGO

1. Programowanie aplikacji internetowych

 

Cel: Rozwój umiejętności stosowania języka programowania Python w aplikacjach internetowych.

2. Bezpieczeństwo danych w systemach komputerowych

 

Cel: Rozwój umiejętności zabezpieczenia sieci na poziomie routera, zapobiegania atakom na maszynę pracującą na systemach operacyjnych.

3. Narzędzia obsługi grup wirtualnych

 

Cel: Rozwój umiejętności obsługi grup wirtualnych w kształceniu zdalnym

 

4. Zajęcia prowadzone trybem zdalnym

 

Cel: Rozwój umiejętności tworzenia i realizacji multimedialnych usług w trybie zdalnym.

 

Uczestnicy projektu:
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracownicy/pracowniczki mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży ICT, nauczyciele szkolni/akademiccy, osoby pracujące w branży edukacyjnej znający podstawy ICT.

Autor: Karolina KotkowskaStrony: 1 

Powrót do listy