Projekty realizowane

Uatrakcyjnienie kierunku informatyka studiów stacjonarnych I stopnia WSNHiD poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy

Tytuł projektu:

„Uatrakcyjnienie kierunku informatyka studiów stacjonarnych I stopnia WSNHiD poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy”

Okres realizacji:

01.10.2012 – 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu:

1 293 738,60 zł

Wartość dofinansowania:

1 293 738,60 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Beneficjent projektu:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

O projekcie:

Celem głównym projektu jest wzrost do XII 2015 r. o 30 osób liczby studentów kierunku informatyka w WSNHiD, którzy rozpoczną VII semestr studiów, poprzez uatrakcyjnienie kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Zadania przewidziane do realizacji:

  • Zadanie 1 - Program stypendialno- motywacyjny
  • Zadanie 2 - Program wyrównawczy dla studentów I roku studiów z przedmiotów kierunkowych dla informatyki
  • Zadanie 3 - Program praktycznej nauki zawodu i przedsiębiorczości
  • Zadanie 4 - Program dodatkowych form dydaktycznych i działań wspierających proces kształcenia

Grupa docelowa projektu:

  • STUDENCI inżynierskich studiów stacjonarnych I stopnia z kierunku Informatyka - 36osób,  w tym 5K i 2ON, studiujący na 2 specjalizacjach (ok. 18 os. na każdej): programowanie urządzeń mobilnych i technologie internetowe.
Studenci rozwiną kompetencje w zakresu specjalności branży IT najbardziej pożądanych na rynku, zwiększając swą konkurencyjności i dostosuje je do potrzeb pracodawców poprzez wzrost ilości zajęć specjalizacyjnych, w tym prowadzonych przez praktyków, zapewnienie doświadczeń zawodowych (staże w firmach), poznanie zagranicznego know-how w zakresie IT (staże za granicą, wykłady specjalistów z zagranicy). Zajęcia wyrównawcze pomogą najsłabszym kontynuować studia, a najlepsi dostaną stypendia.Strony: 1 

Powrót do listy