Projekty realizowane

OFERTA AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI INKUBATORA BĘDĄ OFEROWANE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 1. Zapewnienie powierzchni biurowej w siedzibie uczelni wraz z zapleczem tzw. „Wirtualnym biurem". Możliwości te gwarantują inkubowanym firmom organizacje biura własnego przedsiębiorstwa w nowoczesnej siedzibie uczelni w centrum Poznania poprzez wydzieloną przestrzeń biurową w zorganizowanym w szkole open space. Inkubowane firmy będą mieć zapewnione także meble biurowe, co umożliwi im wykonywanie działalności oraz przechowywanie dokumentacji przedsiębiorstwa. Zaś atuty „Wirtualnego biura" zapewnią dostęp do mediów elektronicznych – Internetu oraz przestrzeni na wydzielonym, zabezpieczonym dysku sieciowym. Integralną częścią open space będzie pomieszczenie pełniące funkcję pokoju konferencyjnego do spotkań biznesowych oraz zaplecze biurowo-socjalne wspólne dla inkubowanych firm (ksero, drukarki, zaplecze socjalne (tj. kuchnia) i sanitarne). W przypadku potrzeb będzie możliwość wydzielenia dla inkubowanej firmy odrębnej linii telefonicznej. Rozliczenia z inkubowanymi firmami za korzystanie z zaplecza biurowego i Internetu będą prowadzone w formie miesięcznego ryczałtu.
 2. Zapewnienie inkubowanym firmom miejsca na swoją stronę internetową na serwerach WSNHiD – hosting stron. Pomoc WSNHiD w rejestracji domeny firmowej.
 3. Zapewnienie inkubowanym firmom form reklamy na stronie internetowej WSNHiD (na stronie internetowej inkubatora), w przestrzeni uczelni i poprzez bazę mailingową uczelni.
 4. Zapewnienie inkubowanym firmom promocji w trakcie regularnie organizowanych „Dni Przedsiębiorczości Akademickiej". Podczas takich wydarzeń organizowanych wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych i Centrum Concordia inkubowane firmy będą miały możliwość prezentacji swojej oferty usług, potencjału oraz osiągnięć, a także (dzięki partnerom wydarzeń) będzie to dobra okazja do nawiązania kontaktów biznesowych – poszukania kooperantów, zleceniodawców lub zleceniobiorców usług .
 5. Zapewnienie inkubowanym firmom możliwości wynajmu sal w WSNHiD (w tym pracowni i laboratoriów) na preferencyjnych stawkach na animowane przez firmy przedsięwzięcia tj. prace badawczo-wdrożeniowe, realizację prac projektowych, czy większe meetingi biznesowe.
 6. Zapewnienie inkubowanym firmom możliwości dostępu do zbioru bibliotecznego WSNHiD. Księgozbiór biblioteki obejmuje także publikacje książkowe i gazetowe z zakresu biznesu, prawa gospodarczego.
 7. Zapewnienie inkubowanym firmom możliwości korzystania z oferty szkoleń i materiałów e-learningowych WSNHiD związanych z tematyką budowy przewagi biznesowej firm.
 8. Zapewnienie inkubowanym firmom możliwości korzystania z oferty doradztwa:
  - finansowo-księgowego,
  - biznesowego,
  - prawne,
  - branżowego (adekwatnie do profilu inkubowanej firmy).
 9. Zapewnienie inkubowanym firmom pomocy w zakresie:
  - pozyskiwania funduszy na rozwój firmy,
  - przygotowywania dokumentów do urzędów tj. ZUS, Urząd Skarbowy, czy potencjalnych grantodawców,
  - prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi,
  - realizacji stron internetowych i innych form promocji.Strony: 1 

Powrót do listy