01_podyplomowe_1.png

Projektowanie systemów informatycznych w organizacji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto? 
Po pierwsze praktyka. Realizując z Nami projekt grupowy zostaniesz doskonale przygotowany do pracy w ramach przedsięwzięcia informatycznego. Wspólnie z Naszą kadra praktyków poprzez przegląd ról w projekcie informatycznym zdecydujesz o swoich indywidualnych predyspozycjach zawodowych. A może w Twojej firmie planuje się wdrożenie nowego systemu informatycznego a branża IT jest Tobie obca? Jeśli tak, to niewykluczone, że warto poznać krok po kroku tajniki pracy poszczególnych członków zespołu projektowego i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w karierze zawodowej. 

Dominik Kurzawski,
kierownik merytoryczny kierunku

Uczestnicy

Studia skierowane są do:

 • absolwentów kierunków technicznych, informatycznych lub inżynierskich z ambicjami zarządzania zespołem projektowym,
 • pracowników administracyjnych przydzielonych do udziału w projektach informatycznych w roli ekspertów biznesowych,
 • osób zainteresowanych pracą projektanta oprogramowania, architekta systemów informatycznych, testera, analityka procesów biznesowych.
Wiedza i umiejętności:
 • wiedza z zakresu najważniejszych metodyk projektowych, różnorodnych narzędzi wspomagających proces projektowania, nadzorowania i dokumentowania
 • umiejętność kompleksowego prowadzenia przedsięwzięcia informatycznego poprzez: wstępne określenie wymagań, zaproponowanie kilku możliwych rozwiązań, opisanie wymaganych zasobów, zdefiniowanie standardów, opisanie wymagań systemu, wizualizację tworzonego modelu, tworzenie szczegółowego projektu systemu spełniającego ustalone wymagania, nadzorowanie projektu na etapie implementacji, testowanie podsystemów oraz całości oprogramowania, przekazanie systemu informatycznego użytkownikowi, aż po wsparcie powdrożeniowe
 • wiedza z zakresu baz danych, wersjonowania dokumentacji, procesu testowania 
Program
1. Inżynieria oprogramowania - fazy procesu produkcji oprogramowania (4 godz.)
 • Przedstawienie faz
2. Zarządzania projektami informatycznymi (20 godz.)
 • PMBOK Guide
 • Metodyka Prince 2
 • Metodyka Agile Project Management
 • Programowanie Ekstremalne (XP Programming)
 • Metodyka Scrum
 • Metodyka Feature Driven Development
 • Metodyka Test-driven development
 • Metodyka Lean Software Development
 • Metodyka Dynamic Systems Development Method
 • Podsumowanie metodyk
 • Ćwiczenia praktyczne z metodykami
 • Jak dobrać metodykę do projektu?
3. Planowanie przedsięwzięcia informatycznego (14 godz.)
 • Definiowanie celu i sensu projektu
 • Definiowanie podejścia do jego realizacji
 • Szacowanie czasu i zasobów do realizacji projektu
4. Określanie wymagań (34 godz.)
 • Specyfikacja wymagań
 • Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN i UML
 • Prototypowanie Wireframe
5. Zarządzanie wersjami (16 godz.)
 • Wstęp do zarządzania wersjonowaniem
 • System lokalny: RCS
 • System scentralizowany: CVS i Subversion
 • System rozproszony: Git
6. Środowiska wspierające określanie wymagań (34 godz.)
 • Visual Paradigm
 • Microsoft Visio
 • Gliffy
 • Pencil
7. Zarządzanie biznesowe projektami informatycznymi (30 godz.)
 • Organizacja projektu
 • Praca nad projektem
 • Zakończenie projektu
8. Narzędzia do harmonogramowania projektu (16 godz.)
 • Przegląd narzędzi
 • Odpowiedni dobór w zależności od wielkości przedsięwzięcia
9. Projektowanie baz danych (28 godz.)
 • Relacyjne bazy danych
 • Normalizacja i denormalizacja relacyjnych baz danych
 • Hurtownie danych
 • Nierelacyjne bazy danych
10. Testy oprogramowania (16 godz.)
 • Projektowanie testów
 • Dokumentowanie procesu testowego
11. Podsumowanie projektu grupowego (8 godz.)
Organizacja nauki

Studium podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 220 godzin (w tym 50 godzin zdalnie)

Warunki zaliczenia
 • pozytywny wynik egzaminu końcowego
 • zaliczenie projektu zespołowego
 • minimum 80% obecność na zajęciach

Dominik Kurzawski

Kierownik merytoryczny studiów

Profesjonalista na styku IT i biznesu znający mechanizmy tworzenia dobrych relacji w zespole projektowym. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Centrali jednego z poznańskich Banków, gdzie nabierał doświadczenia do roli analityka procesów biznesowych oraz zarządzania projektami. Wyznaje zasadę, iż podstawowym krokiem na drodze prowadzącej do skutecznie funkcjonujących procesów jest ich analiza. Obecnie niezależny konsultant IT odpowiedzialny za realizację projektów w ujęciu całościowym. Prywatnie wielki fan klubu piłkarskiego FC Barcelona oraz boksu amatorskiego.

Rafał Gajewski

Project Manager, Trener

Z wykształcenia Informatyk z zamiłowania Project Manager, specjalizujący się w zwinnych metodykach. Certyfikowany Scrum Master oraz członek PMI Chapter Poland. Wdrażał SCRUM-a w kilku poznańskich firmach tworzących oprogramowanie. Hobbistycznie związany z rynkiem start-upów, gdzie pomaga kreować ich model biznesowy. Należący do grupy supporters - spotkań dla sturtpów „Hive-61”. Świetnie odnajduje się w sytuacjach tworzenia zespołu od podstaw. Obecnie odpowiedzialny za rozwój zespołu mobilnego w jednym z największych Software Housów w Polsce i Europie.

Wiktor Latanowicz

Praktyk i innowator biznesu, właściciel systemu CRM funnela.pl

Przedsiębiorca w branży IT – współwłaściciel i prezes firmy, tworzącej systemy informatyczne. Jest współautorem systemu CRM dedykowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw, działającego w modelu SaaS. Specjalista w zakresie tworzenia aplikacji dla biznesu, m. in. w sektorze finansowym. Projektując systemy, szczególną uwagę przykłada do elastycznej i wydajnej architektury, jednocześnie uwzględniając wygodę użytkowników. Zakres jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim technologie wytwarzania oprogramowania opartego o www. 
W działalności biznesowej w unikalny sposób łączy kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz projektowaniem efektywnych systemów informatycznych. 

dr inż. Janusz Pochmara

Pracownik naukowo dydaktyczny

Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu C/C++/C#/Java do symulacji cyfrowej a także sztucznych sieci neuronowych w metodach kompensacji nieliniowej wzmacniaczy mocy. Interesuje się oprogramowaniem terminali ruchomych przy użyciu Javy oraz technologii Shockwave oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania stron internetowych. Algorytmów behawioralnych do sterowania obiektami ruchomymi-roboty. Po godzinach realizuje swoje 4 pasje: stosunki międzynarodowe, podróże kulinarne, publicystyka, film. 

Warunki rekrutacji

Rakrutacja rozpoczyna się 18 kwietnia 2016 roku i potrwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Projektowanie systemów informatycznych w organizacji  5500zł  2750zł  550zł


Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00