szkolenia_cover.png

Programowanie na dywanie – jak prowadzić zajęcia z podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez komputera?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku „Szkoła ma stwarzać uczniom warunku do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi…”. W podstawie programowej wskazano, że uczniowie rozpoczynają naukę programowania od klasy I szkoły podstawowej. Zajęcia te mają być zajęciami o charakterze zintegrowanym i prowadzić je ma nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego też z punktu widzenia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zasadne wydaje się rozwijanie kompetencji dydaktycznych w tym zakresie, gdyż w pewnym sensie jest to nowy obszar kształcenia dziecka młodszego. W związku z tym oferta szkolenia „Programowanie na dywanie – jak prowadzić zajęcia z podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez komputera?” w pełni odpowiada potrzebom zmiany, która dzieje się w edukacji.    

Cele szkolenia

 • Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z elementami programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez wykorzystania komputera. 

Dlaczego warto

"Jak twierdził prof. Jerzy Vetulani „wyzwania i trudności formatują nasz mózg”. Tym stwierdzeniem kierowaliśmy się podczas projektowania tego autorskiego szkolenia. Program szkolenia odpowiada na potrzeby środowiska nauczycielskiego związane z wprowadzeniem nauki programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jak twórcy programu szkolenia samo „programowanie” rozumiemy w kontekście dydaktycznym jako czwartą kompetencję współczesnego człowieka, obok czytania, pisania, rachowania, a jej rozwijania nie wiążemy bezpośrednio z obsługą komputera. Najogólniej programowanie definiujemy jako budowanie drogi od sytuacji wyjściowej do sytuacji pożądanej przy jasno określonych warunkach, które to budowanie będzie opierało się na kształceniu zintegrowanym. Dlatego zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy są otwarci na nowe metody pracy oraz chcą uczyć swoich uczniów myślenia, jednocześnie odchodząc od tradycyjnych sposobów nauczania zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej". 

Marek Banaszak

 Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat wykorzystania metod programowania w rozwijaniu myślenia logicznego i algorytmicznego, nabędzie umiejętności metodyczne przydatne do prowadzenia zajęć z programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez wykorzystania komputera.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma i przećwiczy zestaw scenariuszy zajęć do prowadzenia zajęć z podstaw programowania.  

 Czas trwania

 • Szkolenie trwa 8h 

 Cena

 • 280 zł

 Termin

 • 22.10.2018
 • 9.00-17.00

 Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

Część wykładowa (45 min.)

 • Myślenie komputacyjne, a najnowsza wiedza o mózgu

Część warsztatowa (7x45 min.)

 • Gry i zabawy z elementami programowania

 • Algorytmika w eksperymentach przyrodniczych

 • Zabawy matematyczne w rozwijaniu myślenia algorytmicznego

 • Programowanie na zajęciach wychowania fizycznego

 • Sztuka, a programowanie

 • Pakiet scenariuszy zajęć – wskazówki metodyczne