Program konferencji

PIĄTEK

02.06.2017 (siedziba CDV, sala A004)

10-11.00  Rejestracja uczestników (3 piętro)
11.00-11.15  Otwarcie konferencji:
  • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - dr Krzysztof Patkowski,
  • Vicekurator oświaty - dr Zbigniew Talaga
11.15-11.40  dr Krzysztof Patkowski „Edukacja obywatelska jako element tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w byłych krajach komunistycznych.”
11.40-12.00    dr Adam Zemełka „Mózg lidera. Neurobiologiczne korelaty zdolności przywódczych.” 
12.00-12.20 

dr Marta Majorczyk- „Samorządność w kontekście edukacji prorozwojowej” 

12.20-12.40   mgr A. Laura Filipiak- „Kreatywna postawa samorządu pomocna w zarządzaniu placówką”  
12.40   dyskusja
13.00-14.00   Przerwa kawowa
14.00-16.00  

Warsztaty (sala III piętro)

  • Grupa 1 (dla nauczycieli i dyrektorów), dr Adam Bekier „Kształtowanie i wzmacnianie postawy lidera”
  • Grupa 2 (dla uczniów) mgr Paulina Michalak Piotrowska „Zajęcia integracyjne”
16.15-16.30   Podsumowanie I dnia konferencji
16.30-17.15   Przejazd do Bursy Szkolnej Nr 2
17.20-18.30   Zakwaterowanie i obiadokolacja
19.30   Wycieczka na Stare Miasto
21.00   Grill integracyjny - teren Bursy szkolnej Nr 2

SOBOTA

03.06.2017 (teren Bursy nr 2, ul. Czeremchowa 22)

8.15-9.00      Śniadanie - stołówka Bursa Szkolna Nr 2
9.00-11.00

Zajęcia warsztatowe - Bursa Szkolna Nr 2

  • grupa I dyrektorzy, "Aktywność młodzieży w kształtowaniu swoich placówek"- mgr A. Laura Filipiak (sala nauki)
  • grupa II nauczyciele-wychowawcy „Wybrane techniki obserwacyjne oraz socjotechniki w typowaniu liderów grup"- mgr Ewa Witkowska (sala komputerowa)
  • grupa III uczniowska „Praca w samorządzie inspiracją do efektywnej współpracy w placówce”- mgr Paulina Michalak Piotrowska
11.00-11.30  Przerwa kawowa
11.40-12.50  Prezentacja wypracowanych wniosków  podczas zajęć warsztatowych  przez przedstawicieli poszczególnych grup  
12.50-13.15 

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

13.30-14.30 Obiad
15.00     Zwiedzanie Poznania - Brama Poznania
19.30        Dla grup pozostających - kolacja