Program Erasmus

 

 

 

 

Studia za granicą w ramach nowego programu Erasmus+. 

 

Collegium Da Vinci otrzymało Uczelnianą Kartę Erasmus w ramach nowego programu Erasmus+ 2014-2020. Certyfikat ten uprawnia nas do międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich, która finansowana jest przez Unię Europejską. W ramach nowego programu studenci mogą ubiegać się o wyjazd na wybrany okres studiów do zagranicznej uczelni współpracującej z CDV lub praktyki studenckie.

Informacje ogólne.


Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Podstawowe założenie programu to inwestowanie w kształcenie i szkolenie, które jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.


Wyjazd na praktyki.

 

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznych przedsiębiorstw/firm, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit a także instytucji tj. muzea, biblioteki, szpitale itp.
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus. Wyjazdy na praktyki są organizowane bezpośrednio przez koordynatora programu Erasmus w CDV. Studenci sami znajdują sobie miejsce odbywania praktyki, a uczelniany koordynator pomaga zorganizować wyjazd i dopełnić wszystkich formalności.
Praktyka powinna być związana z obszarem i tematyka studiów. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Studenci CDV mogą wyjechac na praktyki m.in. na Maltę (szczegółowe informacje).

Dostępna baza ofert wyjazdów na praktyki: http://www.praxisnetwork.eu/

Więcej informacji znajdziesz w grupie na facebook - Erasmus CDV

Informacja dla studentów ze stypendium socjalnym: W przypadku studentów wyjeżdżających na studia, osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 € na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.

 

Studenci kierunku informatyka mogą studiować w:

 1. University of Applied Sciences w Brandenburgii - Niemcy http://zeus.fh-brandenburg.de/startseite.html
 2. Lucian Blaga University in Sibiu – Rumunia http://www.ulbsibiu.ro/en/
 3. University Of Maribor – http://www.um.si/en/international/erasmus/pages/default.aspx
 4. Polytechnic Institute of Bragança - Portugalia - http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb

Studenci kierunku Mediaworking mogą studiować w:

 1. Beykent University Istanbul – Turcja http://www.beykent.edu.tr/
 2. Audencia Group in Nantes - Francja http://www.aspira.hr/
 3. Lucian Balaga University in Sibiu - Rumunia http://www.ulbsibiu.ro/en/
 4. Universidad Miguel Hernandez de Elche - http://www.esic.edu/valencia/

 Studenci kierunku doradztwo i coaching mogą studiować w:

 1. University College of Management and Design Aspira - Chorwacja http://www.aspira.hr/
 2. Audencia Group in Nantes - Francja http://www.aspira.hr/
 3. College of Nyiregyhaza – Węgry http://www.nyf.hu/others/html/nkk/m43_e.ht
 4. Beykent University Istanbul – Turcja http://www.beykent.edu.tr/
 5. University Of Maribor – http://www.um.si/en/international/erasmus/pages/default.asp
 6. Universidad Miguel Hernandez de Elche - http://www.esic.edu/valencia/

Studenci kierunku grafika mogą studiować w:

 1. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia - Hiszpania http://www.easdsegovia.com/
 2. College of Nyiregyhaza – Węgry http://www.nyf.hu/others/html/nkk/m43_e.htm
 3. Uniwersytet Yeditepe w Stambule – Turcja http://www.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/English.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/English
 4. Polytechnic Institute of Bragança (Portugal)

Studenci kierunku pedagogika mogą studiować w:

 1. Uniwersytet w Mariborze – Słowenia http://www.uni-mb.si/
 2. Uniwersytet w Bolonii – Włochy http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/default.htm
 3. Uniwersytet we Florencji – Włochy http://www.unifi.it/mdswitch.html
 4. Kodolanyi Janos University of Applied Sciences – Węgry http://www.kodolanyi.hu/e
 5. College of Nyiregyhaza – Węgry http://www.nyf.hu/others/html/nkk/m43_e.htm

Partnerzy CDV

University of Applied Sciences w Brandenburgii założony w 1992 roku, dzisiaj liczy około 3000 studentów.  Uniwersytet jest  nowoczesnym obiektem otoczonym zielenią. O jakości dydaktycznej świadczy wysoka pozycja w rankingu FensterCHE.  Wszystkie kursy z działu są akredytowane przez Agencję Akredytacji ASIIN.

University Coleege of Management and Design Aspira - jest publiczną uczelnią  położoną w  Segovii, mieście z unikalnymi budynkami, kościołami, pałacami i murami.  

Audencia Group - w 2004 roku, Audencia Nantes został pierwszą Szkołą Zarządzania we Francji która podpisała ONZ Global Compact. MSc in Management-Engineering programme w Audencia Group zajmuje 27 pozycję światowego rankingu.

Uniwersytet Yasar w Turcji – uniwersytet prywatny założony w 2001 roku na zachodnim wybrzeżu Turcji, w mieście Izmir. Uczelnia oferuje nauczanie na czterech wydziałach, język angielski jest językiem wykładowym uczelni.

Uniwersytet w Bolonii we Włoszech – jeden z największych uniwersytetów we Włoszech. Najstarszy uniwersytet w zachodnim świecie (rok założenia: 1088). Uniwersytet Boloński jest historycznie słynny z nauczania prawa kanonicznego i cywilnego. Obecnie na Uniwersytecie studiuje prawie 100 000 studentów na 23 wydziałach.

Uniwersytet Yeditepe w Turcji – nowoczesna uczelnia założona w 2003 roku w Stambule, szczyci się pięknymi budynkami, akademikami i zapleczem sportowym. Prowadzi naukę na 6 wydziałach.

Lucian Blaga University in Sibiu – uczelnia rumuńska w obecnej formie powstała w 1990 roku z połączenia kilku szkół. Obecnie kształci studentów na wielu specjalnościach w tym m.in.: politologii, stosunkach międzynarodowych, prawie, dziennikarstwie, a także medycynie, ekonomii, naukach technicznych, przyrodniczych i teologii. Szkoła usytuowana w mieście Sibiu założonym w roku 1190, miasto w środkowej Rumunii, w Siedmiogrodzie, stolica okręgu Sybin. Liczy 154 tys. mieszkańców.

College of Nyiregyhaza – uczelnia węgierska, została założona w 2000 roku, kształci studentów na czterech wydziałach m.in.: nauk społecznych.

Uniwersytet w Mariborze – uczelnia słoweńska, założona w 1975 roku, obecnie kształci prawie 25 tys. studentów na 16 specjalnościach. Maribor to drugie pod względem wielkości miasto w Słowenii, ważne centrum gospodarcze i kulturalne na północnym wschodzie kraju. W roku 2002 miało 115 tys. mieszkańców.

Uniwersytet w Ostrawie – został założony w Ostrawie 28 września 1991 roku. Jego protoplastą była Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opawie, która od roku 1959 ma swą siedzibę w Ostrawie.

Kontakt:

Koordynator Programu Erasmus+

Aliaksandra Balashova
mail: erasmus@cdv.pl
tel. 61 27 11 103
Biuro Współpracy Międzynarodowej, pokój A411