Program Erasmus

 

Collegium Da Vinci umożliwia studentom zdobycie doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Realizujemy projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami w państwach Unii Europejskiej, sięgamy do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości dla rozwoju w środowisku międzynarodowym. 

Studia za granicą w ramach nowego programu Erasmus+

Collegium Da Vinci otrzymało Uczelnianą Kartę Erasmus w ramach nowego programu Erasmus+ 2014-2020. Certyfikat ten uprawnia nas do międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich, która finansowana jest przez Unię Europejską. W ramach programu studenci mogą ubiegać się o wyjazd na wybrany okres studiów do zagranicznej uczelni współpracującej z CDV lub praktyki studenckie. Realizowane również są wyajzdy studyjne oraz szkoleniowe dla pracowników Collegium Da Vinci.

Informacje ogólne

Nowy program opiera się na doświadczeniach i sukcesie dotychczasowych programów, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Podstawowe założenie programu to inwestowanie w kształcenie i szkolenie, które jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.

Wyajzd na studia

Studenci Collegium Da Vinci mogą starac się o wyajzdy na studia do uczelni partnerskich w Unii Europejskiej. Rekrutacja ruszyła z dniem 3 kwietnia 2017. Zapoznać się z wymogami formalnymi można tu.


Wyjazd na praktyki.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznych przedsiębiorstw/firm, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit a także instytucji tj. muzea, biblioteki, szpitale itp. Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus. Wyjazdy na praktyki są organizowane bezpośrednio przez koordynatora programu Erasmus w CDV. Studenci sami znajdują sobie miejsce odbywania praktyki, a uczelniany koordynator pomaga zorganizować wyjazd i dopełnić wszystkich formalności.
Praktyka powinna być związana z obszarem i tematyka studiów. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Dostępna baza ofert wyjazdów na praktyki: http://www.praxisnetwork.eu/

Więcej informacji znajdziesz w grupie na facebook - Erasmus CDV

Kontakt:

Koordynator Programu Erasmus+

Marta Szmyt
mail: erasmus@cdv.pl
tel. 61 27 11 010
Rektorat, 3 piętro