Program

Fascynujący świat matematyki. 

2 marca 2018, Collegium Da Vinci
9:30 - 16:00
czas

prelegenci

temat
09:30

Rejestracja uczestników

10:00

Przywitanie uczestników Seminarium  - s. A340

• prof. dr hab. Bogusława Gołebniak - Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa CDV
10:15

prof. Inger Eriksson 

Projektowanie zadania algebraicznego dla dzieci w koncepcji Dawydowa  - wprowadzenie (wystąpienie będzie tłumaczone na język polski)

10:45  dr Mirosław Dąbrowski

Kto zna japoński?

11:10

mgr Joanna Wójcicka

Uczenie się matematyki poprzez doświadczanie.

s. A003

12:45

Przerwa kawowa

12:45

Warsztat 1 - A003

Projektowanie zadań algebraicznych dla dzieci w koncepcji Dawydowa. (warsztat będzie tłumaczony)

prof. I. Eriksson (Stockholm University)

12:45

Warsztat 2 s. A301

Plansza stu liczb - mało znane a potężne narzędzie.

dr Mirosław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)

12:45

Warsztat 3 - s. A304

Mnożę i dzielę, sprawnie liczę

mgr Joanna Wójcicka (ARKANA Centrum Wspierania Edukacji I Rozwoju)

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Sesja dyskusyjna

wystąpienia partnerów

15:30

Sesja dyskusyjna - s. A340

dyskusja, podsumowanie, zamknięcie