Program

III seminarium młodych medioznawców i komunikologów
10.11.2017, Collegium Da Vinci
9:30 - 16:30
czas

prelegenci

temat
09:30

Rejestracja uczestników

10:00

Przywitanie uczestników Seminarium (sala R 340)

• dr inż. Krzysztof Nowakowski - Rektor CDV,
• dr Krzysztof Patkowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych CDV
• dr Krzysztof Kuźmicz, CDV; dr Anna Zięty, WSB we Wrocławiu
• prof. dr hab. Iwona Hofman, Prezes PTKS
• prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Prezes PTTiME
10:15

prof. dr hab. Iwona Hofman, Prezes PTKS (sala R 340)

Wręczenie nagrody w Konkursie Najlepszy Doktorat 

10:30  prof. dr hab. Dorota Gołębniak, CDV (sala R 340) 

Metodologia badań jakościowych - jeden z  „filarów" badań w obszarze komunikologii? 

11:00

prof. dr hab. Wanda Krzemińska, CDV (sala R 340)

Cyfry kontra litery - w stronę komunikacji liczbowej... 
11:30

prof. DSW dr hab. Tomasz Misiak, DSW (sala R 340)

W poszukiwaniu znaczeń. Etymologia i wędrujące pojęcia w badaniach społecznych i humanistycznych 
12:00

dr hab. Michał Głowacki, UW (sala R 340)

Kultura organizacyjna mediów publicznych - studium przypadku projektu badawczego
12:30

Posiedzenie członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
(sala R 341)

12:30

Spotkania warsztatowe z mentorami:
• prof. dr hab. Wanda Krzemińska (sala A 303)
• prof. DSW dr hab. Tomasz Misiak (sala A 308)
• dr hab. Michał Głowacki (sala A 314)

14:00

Przerwa obiadowa

14:45

Spotkania warsztatowe z mentorami:
• prof. dr hab. Wanda Krzemińska (sala A 303)
• prof. DSW dr hab. Tomasz Misiak (sala A 308)
• dr hab. Michał Głowacki (sala A 314)

16:00

Podsumowanie i zakończenie III Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów (sala R 340)