Program

Program Konferencji
I panel  Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi   
 08.45 - 9:30   Rejestracja   
 09:45   Przywitanie  
 10:00 - 10:25   Znaczenie języka migowego w nauczania osób z uszkodzonym słuchem. Szanse i perspektywy. Olgierd Kosiba  
 10:25 - 10:50   Wyciągnijmy dłoń do głuchoniewidomych – o metodach komunikacji. Jacek Kowalski
 10:50 - 11:15   Interkulturowy projekt uczenia  języka migowego osób słyszących przez Głuchych.  Anna Irasiak 
 11:15 – 11:35   Dyskusja  
 11:30 - 12:00   Przerwa  
 II panel:     
 12:00- 12:10   Wprowadzenie do drugiej części  
 12:10 - 12:35   System (dez)integracji  dr Agnieszka Kossowska 
 12:35 - 13:00   Edukacja zdrowotna g/Głuchych  Aleksandra Włodarczak  
 13:00 – 13:25   Inkluzja jako idea i praktyka edukacji prorozwojowej  prof. CDV dr hab. Bogusława Gołębniak 
 13:25 -13:45   Dyskusja  
 13:45 – 14:00   Podsumowanie i zakończenie