Program

I Ogólnopolski Interaktywny Kongres Naukowo-Metodyczny

Edukacja jest „trendy”
Trajektorie zmian i pokonywania barier rozwojowych

23-24.04.2015r.  wrzesień
Collegium Da Vinci
DZIEŃ I  
czasprelegencitemat
8:30 - 9:00 Rejestracja Uczestników
9:00 - 9:15 Przywitanie Uczestników
9:15 - 10:00 Przedstawiciel MEN Wykład wprowadzający na temat „Prognozy rozwoju edukacji – Polska i świat 2020”
10:00 - 11:00 Debata prowadzona przez Prezesa Eurokreatora - Rafała Kunaszyka. Uczesntnicy debaty: Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dr Rektor Collegium Da Vinci - dr inż. Krzysztof Nowakowski, dr hab. Renata Michalak, dr Anna Windur,dr Agata Hoffman, Dyrektor ZS Da Vinci - Ewa Socha „Nowa edukacja - nowy człowiek, czyli jak przełamać bariery rozwojowe”.
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:30 Debata prowadzona przez Prezesa Eurokreatora - Rafała Kunaszyka, część II „Dlaczego tak trudno „grać do wspólnej bramki”, czyli wieloaspektowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnej edukacji”.
12:45 - 13:45 Michael Corso „Nowe podejście do edukacji - edukacja oparta na aspiracjach” - prelekcja online
13:45 - 14:30 Przerwa obiadowa 
14:30 - 16:15 Tematyczne panele dyskusyjne - wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, szkolnego i biznesowego oraz próby wypracowania rozwiązań dla jasno sformułowanych problemów edukacyjnych. Sesje tematyczne prowadzone będą przez uczestników debaty
 • Czy wizja „odszkolnionego społeczeństwa” powoli staje się faktem? Czego oczekuje społeczeństwo wobec szkoły? Czy szkoła odpowiada na oczekiwania społeczne?
 • Dlaczego tak trudno wprowadzić w edukacji zmiany? Dlaczego innowacje i reformy oświatowe nie są podtrzymywane?
 • Jakie są priorytety i cele współczesnej szkoły? Jak je realizować?
 • Dlaczego o zawodzie nauczyciela coraz częściej mówimy w kategorii przeżytku i wstecznictwa?
 • Czy zawód nauczyciela wymaga redefinicji? Nauczyciel, czy profesjonalista z dziedziny nauczania, lider, mentor, tutor, coach?
 • Dlaczego dla dzieci i młodzieży nauczanie-uczenie się przestało być wartością?
16:30 - 17:00 Podsumowanie prac w panelach dyskusyjnych
17:30 Spotkanie towarzyskie połączone z występem artystycznym
DZIEŃ II 

Sesje warsztatowe i tematyczne w dwóch blokach - każdy uczestnik dokonuje wyboru uczestniczenia w 1 warsztacie (3 h) i 1 sesji tematycznej (3 h), po których uzyskuje certyfikat

czastemat
9:00 - 12:15 Warsztaty do wyboru:
 • Warsztat A - Dialog motywacyjny i praca na aspiracjach; ocenianie kształtujące – mgr Joanna Stroemich
 • Warsztat B - Coaching, mentoring i tutoring jako narzędzia nowoczesnej edukacji – mgr Alicja Łozińska, mgr Wojciech Gorzelanny
 • Warsztat C - Teoria ograniczeń (TOC) w edukacji
 • Warsztat D – DNA Kreatora czyli  kreatywnie o nowych technologiach w edukacji - Eurokreator
 • Warsztat E – Metody i techniki prokognitywnego rozwoju – mgr Joanna Nogaj, dr Marta Holeksa
 • Warsztat F - Metody i techniki przełamywania barier wychowawczych w perspektywie edukacyjnej i rozwojowej – mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
12:15 - 13:00 Przerwa
13:00 - 16:15 Sesje tematyczne do wyboru:
 • Sesja tematyczna 1 - Konstruowanie systemu wiedzy ucznia - projektowanie zintegrowanych sytuacji edukacyjnych (zadanie - projekt - współpraca - badania - wdrożenie) – mgr Elżbieta Misiorna, dr Agata Hoffman
 • Sesja tematyczna 2 - Wizja szkoły jako organizacji zarządzającej wiedządr. hab. Renata Michalak, dyr. Ewa Socha
16:30 Zakończenie konferencji, wydanie certyfikatów