Program

Międzynarodowe Seminarium Metodologiczne „Badania interwencyjne w Kulturowo-Historycznej Teorii Działalności"

1 marca 2018, Collegium Da Vinci
9:30 - 16:00
czas

prelegenci

temat
09:30

Rejestracja uczestników

10:00

Przywitanie uczestników 

10:15

Część pierwsza:  Obrady plenarne - s.  R340 (POZIOM 3)

 

10:15  Prof. Inger Eriksson, Stockholm University

Interwencje formatywne jako narzędzie opracowywania „instrukcji” we współpracy z nauczycielami(wystąpienie będzie tłumaczone na język polski) 

11:30 

Prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Rozwijanie myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez stawianie zadań rozwojowych  - eksperyment nauczający
12:00

Przerwa kawowa

12:30

Część druga – prezentacje/warsztaty (konieczność rejestracji)

12:30

Prezentacja 1 - s. R340 (poziom 3):

Laboratorium Zmiany Edukacyjnej;
Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Projekt Narrative environments for play and learning (NEPL) jako przykład badań interwencyjnych prowadzonych przez nauczycieli wczesnej edukacji w oparciu o koncepcję L.S. Wygotskiego

  • Prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak: Zabawa narracyjna jako startegia wspierania dziecka w rozwoju i uczeniu się. Podejście Lwa S. Wygotskiego. Wprowadzenie
  • dr Joanna Szymczak:  Sytuacja eduakcyjna jako “przestrzeń kulturowa” dla refleksyjności I refleksji
  • dr Ewa Lemańska-Lewandowska:  Rola dokumentacji pedagogicznej w projektowaniu działalności nauczycieli i uczniów
12:30

Warsztat 1 - s. A301 (poziom 3)

 Martina Wyszyńska Johansson (University of Gothenburg, Szwecja)

Próby operacjonalizacji pojęcia programu nauczania z perspektywy doświadczenia uczniów (jako  perezhivanie) (warsztat w języku polskim)
12:30

Warsztat 2 - s. A304 (poziom 3)

dr Przemysław Gąsiorek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Sławomir Krzychała (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), dr Beata Zamorska  (Collegium Da Vinci w Poznaniu

Cykl ekspansywnego uczenia się w interwencjach formatywnych

14:00

Lunch

14:45

Dyskusja panelowa - s. R340 (POZIOM 3)

Badania „w” edukacji. Pytanie o ich znaczenie dla rozwoju teorii uczenia się i nauczania. Kontrowersje aplikacyjne

Z udziałem  takich teoretyków i badaczy, jak:

Prof. dr hab Klus Stańska (UG), Prof. dr hab. Maria Czerepaniak –Walczak (US), dr hab. Hana Cervinkowa prof. DSW,  Prof. dr hab. Stanisław Dylak (UAM), dr Dorota Campfield (Instytut Badań Edukacyjnych) oraz uczestników seminarium (możliwość publikacji głosów w dyskusji w przygotowywanym wydawnictwie) 

Prowadzenie:

dr hab. B. Dorota Gołębniak Prof. CDV 

16:00

Podsumowanie