Profesor nadzwyczajny - Katedra Coachingu i Zarządzania

Collegium Da Vinci w Poznaniu istnieje od 1996 roku. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów I i II stopnia oraz podyplomowych. Oferujemy kierunki studiów dostosowane do zapotrzebowania panującego na rynku pracy. W związku z dynamicznym rozwojem Uczelnia ogłasza nabór na stanowisko:


PROFESORA NADZWYCZAJNEGO - Katedra Coachingu i Zarządzania

Wymagane kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora w zakresie psychologii, zarządzania lub 
 • ekonomii,
 • udokumentowany dorobek naukowy lub praktyczny, zgodny z dziedziną nauki,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • gotowość do zatrudnienia w CDV jako podstawowym miejscu pracy (dawniej na pierwszym etacie).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV naukowe z fotografią,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dyplom nadający stopień naukowy doktora,
 • dokument stwierdzający nadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 
 • habilitowanego,
 • lista publikacji,
 • dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.


Dokumenty prosimy przesłać na adres: praca@cdv.pl, lub w formie papierowej na adres: Collegium Da Vinci, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).