Prelegenci

  • dr Agnieszka Kosowska 

Kossowska

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, germanistka, wykładowca języka migowego, tłumacz przysiegły języka niemieckiego, autorka książki "Duże sprawy w małych głowach". Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, żona fajnego człowieka i odpowiedzialnego ojca, blogerka, zaangażowana w sprawy środowiska ON.

 

 
 

  • Anna Irasiak 

Irasiak

Asystent w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: pedagogiki międzykulturowej, kształcenia polskiego języka migowego, roli języka migowego w edukacji dziecka niesłyszącego oraz modelu edukacji dwujęzycznej (bimodalnej) dzieci głuchych.

 


  • Prof. dr hab. Bogusława Gołębniak 

Romek Łoziński

Kierownik Katedry Pedagogiki CDV.

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z Collegium Da Vinci od 2016 roku. Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktorantów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. 

 


  • Olgierd Kosiba

Kosiba

Właściciel i pomysłodawca największej w Polsce i Europie encyklopedycznej platformy edukacyjnej do nauki języka migowego i polskiego, MIGAJ.EU. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Metodyk. Prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” . Autor niekonwencjonalnych metod w dziedzinie nauczania języka migowego między innymi Metody wizualizacji językowej w oparciu o technologię spaceru wirtualnego. Autor „Leksykonu języka migowego” (Wydawnictwo SILETIUM, Bogatynia) – najobszerniejszej publikacji słownikowej, wydanej dotychczas w Polsce, oraz książek do nauki języka migowego. Współtwórca projektu Migam.pl (obecnie Migam.org).


  • Jacek Kowalski

Kowalski

Koordynator wolontariatu w Wielkopolskiej Jednostce Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Tłumacz-Przewodnik osób głuchoniewidomych, wykładowca i tłumacz języka migowego, instruktor alternatywnych metod komunikacji osób głuchoniewidomych. Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


  • Aleksandra Włodarczak

włodarczak

Tłumacz i wykładowca polskiego języka migowego. Właścicielka firmy MigMedic. Sekretarz Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Współtwórca oraz Project Manager Platformy edukacyjnej MIGAJ.EU. Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku Zdrowie publiczne. W roku 2016 obroniła pracę magisterską pt.: „Pacjent natywnie posługujący się językiem migowym w placówce ochrony zdrowia. Próba oceny poradnictwa i hospitalizacji”. Zainteresowania szczególnie ukierunkowane na tematykę komunikacji klinicznej z Głuchym pacjentem oraz edukacji zdrowotnej osób Głuchych. Ściśle związana także z tematyką dostępności stron internetowych oraz instytucji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.