szkolenia_cover.png

Praca z dzieckiem i rodziną dotkniętą chorobą terminalną/śmiercią członka rodziny

Coraz większa ilość zachorowań w społeczeństwie sprawia, że problem zderzenia się z chorobą jak i śmiercią członka rodziny dotyczy coraz szerszej ilości rodzin, również małoletnimi dziećmi. We wszystkich szkołach problem ten wystąpił, nie zawsze jednak został prawidłowo rozpoznany. Wielu nauczycieli zderza się też z nieumiejętnością udzielenia prawidłowego wsparcia, co często przeradza się w bezsilność, irytację a także chęć zbagatelizowania problemu.   

Cele szkolenia

 • Upowszechnienie wiedzy na temat procesów zachodzących podczas zetknięcia się dziecka z chorobą i śmiercią członka rodziny. Na bazie tej świadomości wyposażenie w konkretne umiejętności udzielania pomocy.

Dlaczego warto

Katarzyna Stachnik "Szkolenie będzie odbywało się poprzez wykład, ćwiczenia – również w formie scenek, warsztaty, wspólne tworzenie programów pomocy a także w formie monitorowania emocji uczestników.

Ze względu na powagę tematów połączoną być może z osobistymi przeżyciami uczestników wskazane jest organizowanie szkolenia w niewielkich grupach". 

Katarzyna Stachnik 

Psycholog, psychoterapeuta

 Korzyści dla uczestnika

 • zrozumienie procesów zachodzących w rodzinie dotkniętej chorobą

 • umiejętność wyszukiwania źródeł wsparcia

 • umiejętność przeprowadzania rozmów na temat chorób a także śmierci  z klasą

 • umiejętność przeprowadzania rozmów na trudne tematy z dzieckiem osoby chorej i jego rodziną

 • rozpoznanie potrzeb dziecka osoby chorej

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 7h

Cena

 • 280 zł

Termin

 • listopad 2018

Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

Progran szkolenia

Krótkie wprowadzenie teoretyczne będzie przeplatane licznymi ćwiczeniami praktycznymi wymagającymi od uczestników aktywnego udziału

 • zrozumienie przebiegu procesu chorobowego i dynamiki  procesów rodzinnych podczas choroby członka rodziny
 • funkcjonowanie dziecka podczas choroby osoby znaczącej
 • jak wspierać dziecko: rozpoznanie potrzeb i lęków dziecka, współpraca z rodziną, istnienie na tle klasy,  optymalizacja metod pomocy
 • jak rozmawiać z klasą o chorobie, chorobie terminalnej, nadchodzącej śmierci
 • jak wspierać uczniów w niesieniu pomocy koledze dotkniętemu chorobą członka rodziny
 • kiedy rozmawiać o śmierci? Konfrontacja tematu z własnymi obawami
 • zrozumienie dynamiki procesu żałoby w rodzinie
 • świadomość procesu osierocenia u dziecka z przełożeniem na funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności
 • planowanie konkretnych form wspierania rodziny dziecka, dziecka po stracie i klasy
 • umiejętność znalezienia wsparcia dla nauczyciela/ pedagoga,  psychologa szkolnego jako osoby świadomie pomagającej osieroconemu dziecku