edukacja.jpg

PR kryzysowy. Umiejętność współpracy z mediami podczas kryzysu

DLA KOGO?
  • Pracowników firm/instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie procesu zarządzania problemowego i współpracy z mediami podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. Adresatami szkolenia są pracownicy firm odpowiadający za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz ochronę wizerunku i reputacji podmiotów i osób.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

  • poznać istotą procesu sytuacji kryzysowych i będą potrafić odróżniać je od innych zjawisk i zdarzeń,
  • opracować działania zmierzające do przygotowania się do sytuacji kryzysowej,
  • zrozumieć strategie postępowania w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej,
  • poznać specyfikę mediów podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zapoznają się z zasadami współpracy z nimi podczas kryzysu,
  • poznać najczęściej popełniane błędy podczas opracowywania zarządzania problemowego oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
  • projektować proces zarządzania problemowego oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowej. 

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMIN:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

CZAS TRWANIA: 10h/1 DZIEŃ
CENA: 650 zł brutto

 

1. Istota sytuacji kryzysowych – z podziałem na sytuacje kryzysowe osób i firm/instytucji.

2. Zarządzanie problemowe – jako fundament wykorzystywany podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

3. Zarządzanie sytuacją kryzysową.

4. Strategie ochrony wizerunku i reputacji wykorzystywane w sytuacji kryzysowej.

5. Media relations - jako część składowa zarządzania problemowego.

6. Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej

7. Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

8. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji kryzysowych na podstawie case study – projektowanie etapów działań.

9. Doskonalenie umiejętności współpracy z mediami - „setki” dziennikarskie.

10. Praca z kamerą.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100