Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

 

Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Politechniki Poznańskiej, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu

„Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy”

pod patronatem Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad relacjami pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi, a realiami zmieniającej się gospodarki i potrzeb rynku pracy. Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest skonfrontowanie dwóch aspektów procesu kształcenia w Polsce. Z jednej strony podaży na rynku pracy, czyli procesów edukacyjnych i oceny kształcenia, z drugiej zaś strony popytu na kompetencje zawodowe i społeczne wśród przedsiębiorców.

Zachęcamy do debaty nad zagadnieniami zlokalizowanymi pomiędzy rzeczywistością edukacyjną a praktycznym wymiarem rynku pracy. W ramach tych zagadnień można wskazać m.in. potrzebę rozwoju kompetencji kluczowych, w tym postaw przedsiębiorczych i umiejętności uczenia się na różnych poziomach edukacji oraz wyzwania stojące przed poradnictwem kariery jako kluczowym elementem edukacji całożyciowej. Proponowane poniżej zagadnienia stanowią, naszym zdaniem, spektrum najważniejszych problemów, wymagających  pogłębionej refleksji i empirycznych weryfikacji.

Proponowane obszary problemowe konferencji:

 • Potrzeby i perspektywy doradztwa zawodowego w szkolnictwie gimnazjalnym, zawodowym i ogólnym. Poradnictwo kariery jako zarządzanie osobistymi zasobami.
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi i społecznymi. Zarządzanie jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym.
 • Założenia Krajowych Ram Kwalifikacji a potrzeby rynku pracy. Kwalifikacje a kompetencje w kontekście potrzeb rynku pracy.  Poziomy kwalifikacji a potrzeby rynku pracy.
 • Skuteczność środków europejskich w procesie dostosowywania systemu edukacji do rynku pracy.
 • Kapitał społeczny a przedsiębiorczość w realiach wolnego rynku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data i miejsce konferencji: 20 listopada 2014 r.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań.

Informacje dodatkowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz doradców zawodowych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Dyrektorom, nauczycielom oraz doradcom zawodowym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oferujemy możliwość wzięcia udziału w wybranych, darmowych warsztatach, które odbędą się w dniu 21 listopada 2014 roku. Mogą Państwo dokonać wyboru warsztatów spośród propozycji prezentowanych poniżej:  

 • "W poszukiwaniu talentów".  Nie ma ludzi pozbawionych talentów: nieco inne spojrzenie na talent i sposób jego odkrywania u ucznia. Prowadząca:Elżbieta Swat-Padrok - główny specjalista ds. doradztwa zawodowego, psycholog, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół gimnazjalnych 
  i ponadgimnazjalnych.
 • „Zdalne doradztwo zawodowe” – Agnieszka Ciereszko. Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów oraz doradców zawodowych, które chcą zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie skutecznego prowadzenia szkoleń, seminariów, prezentacji w wirtualnych pokojach. Metoda prowadzenia e-szkolenia czy e-prezentacji zagwarantuje Państwu wprowadzenie nowej usługi na rynku edukacyjnym, szkoleniowym oraz nowoczesną metodykę promocji Państwa instytucji czy firmy.  
 • Szkolny ośrodek kariery jako miejsce inspiracji i rozwoju uczniów – Paweł Jasiński
 • Warsztat doradcy - coachingowe metody pracy z uczniem – Paweł Jasiński

 

ZGŁOSZENIE FORMY UCZESTNICTWA

W zależności od liczby zgłoszeń przewidujemy możliwość debaty w otwartym panelu i w sekcjach tematycznych. W sekcjach tematycznych przewidujemy wystąpienia ok. 15 minutowe (w zależności od  ostatecznego kształtu organizacyjnego konferencji).

W ramach konferencji proponujemy dwie formy uczestnictwa:

 • wystąpienie konferencyjne z możliwością opublikowania wystąpienia w formie  artykułu naukowego  w czasopiśmie  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie (pozycja 1758 w części B wykazu czasopism MNiSW. Od 2013 roku publikacja – 8 punktów )
 • udział z możliwością wystąpienia w sekcjach tematycznych (bez możliwości publikacji).

Prosimy o dokonanie rejestracji  uczestnictwa w konferencji do dnia 30 września 2014 r. poprzez formularz rejestracyjny 

 

KOSZT UCZESTNICTWA

 • Koszt udziału w konferencji z możliwością publikacji tekstu wynosi 800 PLN
 • Koszt udziału w konferencji bez publikacji wynosi 120 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w terminie do 30 września 2014 r., na konto bankowe: 93 1750 1019 0000 0000 1296 6393, Reiffeisen Bank Polska S.A., w tytule przelewu wpisując: Konferencja PZPE.

 

Szczegółowe  informacje dla uczestników zainteresowanych publikacją 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Sławomir Banaszak, Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Paweł Churski, Zakład Analiz Regionalnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Inż. Władysław Mantura, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Anna Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Magdalena Piorunek, Zakład Poradnictwa Społecznego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Jan Włodarek, Katedra Pedagogiki WSNHiD
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • dr Małgorzata Ratajczak-Zawodna, Katedra Pedagogiki WSNHiD
 • dr Iwona Werner, Katedra Pedagogiki WSNHiD
 • dr inż. Ewa Więcek-Janka, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Politechnika Poznańska

WAŻNE TERMINY

Zgłoszenie udziału w konferencji: 30 września 2014 r.

Termin złożenia opłaty konferencyjnej: 30 września 2014 r.

Termin nadsyłania tekstów do publikacji: 30 września 2014 r.

Termin konferencji: 20 listopada 2014 r.

KONTAKT

Katedra Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 61 66-05-235 (Centrum Rozwoju Edukacji WSNHiD)
e-mail: konferencja_pzpearp@wsnhid.pl

 

Sekretarz konferencji

dr Joanna Świątkiewicz
e-mail: joanna.swiatkiewicz@wsnhid.pl