politologia2st.jpg

Politologia
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Czy wiesz, że co trzecia firma wymienia kompetencje miękkie jako najważniejsze kryterium przy zatrudnianiu absolwenta? Praca w grupie, komunikatywność, zarządzanie czasem, kreatywne podejście do projektów – na wykształcenie tych umiejętności stawiamy podczas praktycznych zajęć na politologii.

Dlaczego warto studiować politologię w WSNHiD?
 • Program studiów tworzony we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego – m.in. z praktykami i ekspertami z ENEA Centrum, Komputronik, Vision&People, AboutAd, WTK, Galeria Miejska Arsenał, Instytut QMS, FaceMedia, Wydawnictwo Miejskie Poznania, SkiVak Custom Publishing
 • Ponad 60% zajęć o charakterze praktycznym
 • Podczas zajęć wykorzystywane są nowoczesne i efektywne metody nauczania, m.in. grywalizacja, czyli zastosowanie elementów mechaniki gier w procesie uczenia studentów, dzięki interesującemu przedstawieniu problemu i symulacji rzeczywistych warunków.
 • Możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z autorytetami w swojej dziedzinie. Gościli u nas politycy m.in.: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Jan Rokita, Józef Oleksy, a także dziennikarze: Monika Olejnik, Kamil Durczok, Grzegorz Miecugow czy Jarosław Kuźniar.
 • Możliwość realizacji części studiów na jednej z 14 zagranicznych partnerskich uczelni w ramach Programu Erasmus
 • Wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Kształcimy w zakresie politologii od 17 lat
Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?
 • rozumienie i diagnozowanie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej
 • kierowanie organami administracji publicznej i samorządowej
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla podmiotów politycznych i biznesowych – współpraca z mediami
 • projektowanie kampanii komunikacyjnych w Internecie
 • kreowania wizerunku personalnego organizacji
 • kompetentne i z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi oraz podejmowanie decyzji politycznych
 • wykorzystywanie technik NLP w obszarze HRM
 • wyszukanie i nawiązanie kontaktu z potencjalnym zagranicznym partnerem handlowym, prowadzenie negocjacji handlowych oraz przeprowadzenie transakcji handlowej
 • umiejętności miękkie – kompetencje społeczne np. praca w grupie, selekcjonowanie i opracowywanie informacji, elastyczność i łatwe dostosowywanie się do zmieniających się warunków panujących w organizacji
Kim możesz zostać?

Po ukończeniu politologii w WSNHiD możesz uczestniczyć w zarządzaniu państwem, kierowaniu instytucjami samorządowymi i być liderem organizacji pozarządowych. Możesz też pracować w mediach lub kształtować politykę informacyjną firm i korporacji, uprawiać marketing polityczny i społeczny. Możesz także określać i realizować politykę kadrową lub prowadzić handel międzynarodowy. Politologia daje szerokie kompetencje i umożliwia pracę na wielu stanowiskach, m.in.

 • manager w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych
 • project manager
 • brand manager
 • marketing manager
 • media-worker
 • dziennikarz
 • kierownik zarządzający w portalach społecznościowych
 • rzecznik prasowy
 • kierownik PR
 • broker informacji
 • doradca ds. kampanii politycznych i społecznych
 • specjalista ds. wizerunku politycznego
 • kierownik HR
 • specjalista ds. kadr
 • kierownik działu zagranicznego
 • specjalista ds. handlu zagranicznego
Miejsca pracy
 • urzędy państwowe i samorządowe: wojewódzkie, powiatowe, gminne
 • struktury partii, organizacji społecznych i politycznych, biura poselskie, senatorskie
 • przedstawicielstwa zagraniczne jednostek samorządowych
 • stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe i gospodarcze
 • nowe media
 • portale społecznościowe
 • telewizja, radio, prasa
 • działy PR firm i korporacji
 • agencje marketingowe
 • działy HR firm i korporacji
 • stowarzyszenia społeczne i gospodarcze
 • firmy handlowe współpracujące z podmiotami międzynarodowymi
 • piony organizacji i zarządzania firm i korporacji
 • własna działalność gospodarcza

Elastycznie

Elastycznie Międzykierunkowa elastyczność oferowana na każdym roku studiów gwarantuje przede wszystkim indywidualne podejście do nauki i zaprojektowanie własnej ścieżki kształcenia, tak, by dopasować ją do swoich pasji czy pojawiających się w toku studiów zainteresowań. To także doskonałe narzędzie, by już podczas studiów uczyć współpracy w grupach złożonych ze studentów różnych kierunków, tworzyć inkubatory środowiska pracy, by ukazywać inne punkty widzenia czy odmienne podejścia do rozwiązywanych problemów. To w efekcie sposób na kształcenie przyszłych pracowników,  którzy odróżniają się od siebie nie tylko osobowością, ale i kompetencjami oraz umiejętnościami, co w zdecydowany sposób zwiększa ich atrakcyjność zawodową.

Ścieżki kształcenia

Oferujemy Ci wiele możliwości wyboru ścieżki kształcenia. Tylko od Ciebie zależy w jakim obszarze będziesz ekspertem.

Zaprojektuj swoją ścieżkę, wybierając:

 • kierunek studiów
 • język obcy (angielski lub niemiecki)
 • sekcje sportowe
 • 2 z czterech modułów humanistyczny
 • moduł dowolny (musisz zrealizować 200 godz., do wyboru 280 modułów)
 • specjalizację lub moduły z różnych specjalizacji

moduły kierunkowe

Studia II stopnia rozpoczynają się od zestawu zajęć skupionych wokół tzw. podstawy programowej, która wprowadzi Cię w świat ważnych zagadnień, związanych z kierunkiem Twoich studiów. To dla Ciebie kluczowa i ważna wiedza, którą dzięki nowej metodzie kształcenia modułowego będziesz od razu uczył się zastosowywać w praktyce. Moduły kierunkowe są obowiązkowe i realizował je będziesz na pierwszym roku. To one budują podstawę Twojego wykształcenia.

Czas trwania: ok 350 godzin
 

moduły specjalizacyjne

Od pierwszego roku studiów II stopnia będziesz realizował przypisane do wybranej przez Ciebie specjalizacji, konkretne i jednocześnie najsilniej zorientowane na praktykę moduły. W ramach modułu specjalizacyjnego będzie się odbywało także seminarium magisterskie, związane z przygotowaniem pracy dyplomowej.

Czas trwania: ok. 100 godzin
 

moduły seminaryjne

W ramach wybranej specjalizacji będziesz uczestniczył w seminarium magisterskim, związanym z przygotowaniem pracy magisterskiej. Wówczas też dokonasz wyboru promotora, z którym ustalasz temat swojej pracy i pod jego opieką przygotowujesz kolejne jej rozdziały. Jeśli zdecydujesz się pisać na temat zamawiany, wnioski z Twojej pracy mogą zostać wdrożone i wykorzystane przez współpracujące z nami instytucje i firmy, co zwiększy Twoje szanse na podjęcie pracy.

moduły specjalizacyjne

Czas trwania: ok. 250 godzin
 

moduły dowolne

Na drugim roku będziesz mógł samodzielnie wybierać spośród kilkudziesięciu modułów dostępnych na wszystkich kierunkach studiów II stopnia. Moduły te zróżnicowane są tematycznie, obejmując m.in. zagadnienia z zakresu: prawa, zarządzania, dziennikarstwa, politologii, pedagogiki,kulturoznawstwa, psychologii, socjologii i wiele innych. Sam wybierasz co Cię interesuje lub czego nowego chcesz się nauczyć. Dzięki tym modułom budujesz zestaw indywidualnych kompetencji, które mogą w znaczący sposób wzbogacić kierunkową podstawę Twojego wykształcenia.

Czas trwania: ok. 150 godzin
 

moduły seminaryjne

Kontynuacja modułów z I roku

WSNHID jako jedna z pierwszych szkół wyższych wprowadza innowacyjny system kształcenia modułowego połączony z elastycznym kreowaniem własnych studiów. Dzięki współpracy naukowców z pracodawcami zmieniliśmy nie tylko ofertę, ale i metody kształcenia, by osiągnąć cel: umożliwić Ci zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i kompetencji.

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie (100 godz.) - przykładowy moduł

 • Warsztaty i ćwiczenia

  dr inż. Anna Mazur
  Wykładowca akademicki w obszarze nauk o zarządzaniu, praktyk w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach różnych branż - Audyt personalny (15 godz.).

  dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
  Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami, praktyk w zakresie wdrażania i doskonalenia procesów - Praktyczne aspekty pracy zespołowej (10 godz.).

  mgr Sebastian Drobczyński
  Praktyk w zakresie budowania wizerunku, autoprezentacji oraz komunikacji marketingowej - Public relations i marketing personalny (10 godz.).

  mgr Katarzyna Dolata
  Specjalista ds. controllingu, praktyk w branży reklamowej, realizator projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu - Polityka finansowa w ZZL (10 godz.).

 • Wykłady

  mgr Robert Łysiak
  Praktyk, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy - Prawne aspekty ZZL (10 godz.).

  dr Lena Staś
  Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w obszarze zarządzania kadrami - Komunikacja w biznesie (10 godz.).

 • e-learning

  Kurs z zakresu modelowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi (10 godz.).

 • Praca własna

  Projekt indywidualny: opracowanie polityki personalnej dowolnej organizacji i zdefiniowanie celów dla procesu zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z zasadą SMART (5 godz.).

 • Praktyki z udziałem pracodawcy

  dr inż. Hanna Gołaś
  Instytut QMS warsztaty pt. „Public relations a kapitał ludzki organizacji” (10 godz.).

  mgr Marek Baumgart
  MBA trener rozwoju osobistego warsztaty pt. „NLP w zarządzaniu zasobami ludzkimi” (10 godz.).

Studia modułowe pozwalają:

 • dokonać wyboru najlepszej dla Ciebie drogi
 • zamienić pasję i zainteresowania w zawód
 • zdobywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin
 • zdobyć doświadczenie pod okiem pracodawcy
 • wykorzystać zdobytą wiedzę od razu podczas zajęć praktycznych, warsztatowych i projektowych
 • nawiązać kontakt z pracodawcą, poznać jego środowisko pracy i zapoznać się z realiami rynkowymi
 • realizować projekty indywidualne i zespołowe
 • budować swoje CV jeszcze na studiach pod okiem praktyków
 • być cenionym i wyróżniającym się kandydatem na rynku pracy

Podczas studiów w WSNHiD zamiast klasycznych przedmiotów wybierać będziesz tzw. moduły, które są zbiorem różnych, ciekawych i aktywnych form zajęć, skupionych wokół określonego tematu, zagadnienia czy branży. Celem każdego modułu jest zdobycie wiedzy, zastosowanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych czy zawodowych, a tym samym nauka praktycznych umiejętności. Moduły mają 50 lub 100 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 30 lub 60 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. Każdy moduł posiada swojego opiekuna, który będzie Cię wspierał, pomoże w dokonaniu wyboru oraz rozwieje Twoje wątpliwości

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia, należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie internetowej uczelni i dostarczyć do biura rekrutacji niezbędne dokumenty osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą.

KROK 1

Przygotuj dowód osobisty, dane teleadresowe swojej szkoły średniej, świadectwo maturalne oraz jeśli planujesz złożyć dokumenty przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). Osoby składające dokumenty osobiście w biurze rekrutacji mają bezpłatnie wykonane zdjęcie na miejscu.

KROK 2

Wejdź na stronę www.wsnhid.pl/rekrutacja i wypełnij formularz rekrutacyjny ze wszystkimi wymaganymi tam danymi.

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza uzyskasz dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów. Zaloguj się na swoje konto.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do biura rekrutacji:

a) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura rekrutacji, który na miejscu wykona Ci bezpłatnie zdjęcie.
Pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,0, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium naukowe.

b) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

Wydrukuj z Wirtualnej uczelni wszystkie dokumenty i czytelnie je podpisz. Sprawdź czy Twoja teczka do biura rekrutacji zawiera:

 • oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią, który zwrócimy Ci przy najbliższej okazji
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych: część A i część B – suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej (nr konta 17175010190000000013034303)
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem
 • podpisane podanie do Rektora
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,0, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium naukowe.

Przygotowaliśmy dla Ciebie  innowacyjne studia oparte na europejskim modelu nauczania, ale w polskiej cenie.

CZESNE STAŁE oznacza, że Twoje czesne będzie niezmienne przez cały okres studiów*

Tryb stacjonarny
Czesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatem
390 zł 4 080 zł
(taniej o 1815 zł niż rok temu)
Tryb niestacjonarny
Czesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatem
345 zł 3 605 zł
Promocja dla absolwentów WSNHiD i dla kandydatów z uczelni partnerskich **
(obowiązuje na I roku studiów)
Tryb stacjonarnyTryb niestacjonarny
Czesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatemCzesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatem
350 zł 3 660 zł 310 zł 3 240 zł

CZESNE ZMIENNE oznacza, że na pierwszym roku zapłacisz najniższą kwotę, w kolejnych latach wraz ze wzrostem Twoich umiejętności i wiedzy czesne będzie wyższe. Jednak już w dniu zapisu na studia znasz kwotę czesnego, która będzie Cię obowiązywała w kolejnych latach kształcenia*.

r
o
k
Tryb stacjonarny
Czesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatem
I 370 zł 3 870 zł
II 420 zł 4 390 zł
r
o
k
Tryb niestacjonarny
Czesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatem
I 340 zł 3 550 zł
II 400 zł 4 180 zł
r
o
k
Promocja dla absolwentów WSNHiD i dla kandydatów z uczelni partnerskich **
(obowiązuje na I roku studiów)
Tryb stacjonarnyTryb niestacjonarny
Czesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatemCzesne płatne w 11 ratachCzesne płatne jednorazowo z 5% rabatem
I 330 zł 3 450 zł 310 zł 3 240 zł
II 380 zł 3 970 zł 360 zł 3 760 zł

* wysokość czesnego może ulec zmianie z każdym kolejnym rokiem akademickim w kwotę nie wyższą niż wyliczona w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS

** Lista uczelni partnerskich »

Zaufało nam
7000 studentów

Mamy już
12000 absolwentów

350 wykładowców
47 profesorów
25 doktorów habilitowanych
143 doktorów
135 praktyków, specjalistów