szkolenia_cover.png

Podejście do dziecka wg koncepcji Jespera Juula dla nauczycieli szkolnych

Obserwujemy ostatnio zjawisko kryzysu autorytetów. Dzieci nie reagują dobrze na tradycyjny sposób komunikowania się z nimi i tworzenia relacji. Odpowiedzialność za naprawę tego stanu rzeczy spoczywa na dorosłych. Dzieci wskazują nam na potrzebę pogłębienia naszych kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i liderskich. Tak jak zawsze potrzebują one silnych dorosłych, którzy pomogą im odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Ale my, dorośli musimy znaleźć inne drogi, by do nich dotrzeć.  

Cele szkolenia

 • Wyposażenie uczestników w znajomość podstawowych założeń Jespera Juula. 

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i liderskich Uczestników umożliwiających prawdziwie podmiotowe traktowanie uczniów

 • Wsparcie w poszukiwaniu możliwości wdrażania tych założeń w swojej pracy z dziećmi.

Dlaczego warto

Anna Mazek"Propozycja Jespera Juula wydaje się niezwykle aktualna i potrzebna w momencie, w którym jesteśmy. Z jednej strony pozwala nam nawiązać z dziećmi lepszy, głębszy, oparty na szacunku kontakt. A z drugiej wprowadza sporo porządku w obecnym chaosie w koncepcjach wychowawczych, ponieważ przywraca silną pozycję dorosłego w tej relacji. Z tym, że siła tej pozycji opiera się na czym innym, niż dawniej. Zamiast strachu mamy zaufanie, zamiast przewagi dorosłego – równą godność, zamiast nakazów i zakazów – dialog i język osobisty".

Anna Mazek

Psycholog, psychoterapeutka

Korzyści dla uczestnika

 • Zapoznanie się z najbardziej aktualnym nurtem w pracy z dziećmi.
 • Rozwój osobisty Uczestników mogący przełożyć się na jakość ich pracy.
 • Uzyskanie nowoczesnych sposobów komunikowania się.
 • Uzyskanie wskazówek, jak budować swój autorytet wśród dzieci.

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 7h

Termin

 • grudzień 2018

Cena

 • 280 zł

Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

 • Prezentacja podstawowych wartości Jesper Juula
 • Jak budować autorytet osobisty?
 • Nowoczesne przywództwo dorosłych
 • Case studies
 • Dyskusja