Pliki do pobrania

WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018                                         

Wyniki rekrutacji CDV

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018            
Wyniki rekrutacji uzupełniającej CDV

REGULAMIN PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018                                        

Regulamin Collegium Da Vinci

 

 

 

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW                                                                                                                                                    
Formularz zgłoszeniowy - udział w programie Erasmus+
Learning Agreement 
Wskazówki dot. wypełniania Learning Agreement
Training Agreement
Wskazówki dot. wypełniania Training Agreement
Karta Studenta
Wzór umowy finansowej CDV-Student
Dane bankowe

 

 

 

 

 


 

 

 

DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH - WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ                               
Formularz zgłoszeniowy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
Staff Mobility Agreement for Teaching
Wzór umowy finansowej CDV-Pracownik dydaktyczny
Dane bankowe

 

DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW - WYJAZD W CELACH SZKOLENIOWYCH                                                                    
 Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy
 Staff Mobility Agreement for Training
 Wzór umowy finansowej CDV - Pracownik
 Dane bankowe

 

 

 

 

 

 

INNE                                                                                                                                                                                                     
Karta ECHE 2014/2020
Deklaracja polityki Erasmusa 
Stawki stypendiów