Pełnomocnik

PełnomocnikRzecznikiem praw studentów z niepełnosprawnością jest
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych CDV

Joanna Szymanowicz

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Ukończyła również  podyplomowe studia z zakresu infobrokeringu na Uniwersytecie Jagiellońskim  oraz Akademię Trenera w WSNHID. Od dziesięciu lat związana z WSNHID obecnie Collegium Da Vinci. Laureatka nagrody Rektora WSNHID za wkład w rozwój uczelni. Łączy funkcje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz koordynatora ds. HR. 

 

Kontakt:

  • Tel: 695 258 683
  • Email: pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl 

Podstawą  pracy Pełnomocnika jest respektowanie prawa studenta do prywatności i samodzielności. Stąd też umówione spotkania odbywają się w samodzielnym gabinecie (łącznik na 1 piętrze). 

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:
  • Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnością przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz.
  • Rozpoznawanie problemów, potrzeb, i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością i pomoc w skutecznym ich rozwiązywaniu.
  • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  • Organizowanie zindywidualizowanych form wsparcia umożliwiającego korzystny przebieg studiów.
  • Opiniowanie decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnością, wydawanych przez organa Uczelni.
  • Organizacja szkoleń oraz udzielanie konsultacji pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością, jak również osobom świadczącym usługi na rzecz osób niepełnosprawnych (asystenci).
  • Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób z niepełnosprawnością.