Partnerzy projektu

 

Projekt Jakościowy

WSNHiD

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) powstała w 1996 roku i jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku edukacyjnym zawdzięcza kilkunastoletniej tradycji oraz bogatej, innowacyjnej ofercie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. WSNHiD zapewnia kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych na ponad 30 ścieżkach kształcenia na sześciu kierunkach studiów: grafice, informatyce, kulturoznawstwie, pedagogice, politologii i stosunkach międzynarodowych. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, w której można znaleźć takie kierunki jak: akademia trenera, fotografia, grafika projektowa, negocjacje i mediacje, pośrednictwo pracy, public relations, zarządzanie zasobami ludzkimi – HR manager, asystent rodziny, komunikacja wizualna, instruktor teatralny, projektowanie gier komputerowych.

Jakość kształcenia w WSNHiD gwarantuje zarówno znakomita kadra dydaktyczna, jak i nowoczesne zaplecze edukacyjne - kilkadziesiąt sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz nowoczesnych pracowni komputerowych i multimedialnych.

Uczelnia prowadzi także działania skierowane do seniorów oraz dzieci w wieku szkolnym. Akademia Trzeciego Wieku zrzesza blisko 800 osób, a jej atutem są wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań oraz lektoraty z języków obcych. Z kolei dzieci w wieku od 6 do 12 lat mogą skorzystać z oferty ciekawych wykładów i warsztatów oferowanych w ramach Uniwersytetu dla Dzieci. WSNHiD to także założyciel niepublicznych szkół Da Vinci - Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego.

Ugruntowaną pozycję WSNHiD potwierdził Ranking Szkół Wyższych z 2013 roku czasopisma "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita". Uczelnia została uznana za najlepszą niepubliczną uczelnię humanistyczną w Wielkopolsce.

www.cdv.pl 

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 13,5 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w Warszawie oraz wydziałach zamiejscowych we Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Studenci studiów licencjackich i magisterskich mają do wyboru kilkanaście kierunków studiów. Ponadto uczelnia prowadzi studia doktoranckie oraz szeroki wachlarz studiów podyplomowych i szkoleń. SWPS jako jedyna uczelnia niepubliczna posiada jednocześnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych (w dyscyplinie psychologia oraz w dyscyplinie kulturoznawstwo) oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w czterech dyscyplinach: kulturoznawstwo, prawo, psychologia i socjologia. Jednocześnie uczelnia jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także pozytywne oceny dla kierunku kulturoznawstwo i socjologia.

W ramach Programu Erasmus, a także innych umów międzynarodowych, SWPS współpracuje z ponad 70 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii. SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Szczególną wagę przywiązuje jednak do wyróżnień przyznawanych przez środowisko studenckie. Uczelnia została kilkakrotnie uhonorowana certyfikatem „Wiarygodna Szkoła".

Co roku zajmuje też najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych, m.in. jest 6-krotnym laureatem prestiżowej klasyfikacji najlepszych uczelni „Złoty Indeks" czasopisma Wprost. Renomę SWPS potwierdza także utrzymywana od lat czołowa lokata w rankingu najlepszych polskich niepublicznych uczelni humanistycznych prowadzonym przez pismo „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita".

www.swps.edu.pl

logotypy