edukacja.jpg

Ocena okresowa oraz alternatywne metody ewaluacji pracowników

DLA KOGO? 

 • Dyrektorów
 • Menedżerów
 • Menedżerów HR
 • Osób  zarządzających zespołami

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Zapoznać się z praktykami wykorzystywanymi przez światowe marki.

 • Będzie miał okazję przygotować model oceny okresowej.

 • Poznać cele, jakie można realizować przez oceny okresowe.

 • Dowiedzieć  się, w jaki sposób dział HR powinien ułatwiać oceny pracownicze i szkolić osoby je przeprowadzające.

 • Poznać korzyści wynikające z ocen okresowych, jak i argumenty przemawiające za ich niestosowaniem.

 • Poznać kroki, jakie należy uwzględnić podczas wdrażania nowego systemu czy zmian w aktualnym.

 • Dowiedzieć się na co zwrócić uwagę wdrażając programy ewaluacyjne.

       

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 550 zł brutto

 1. Zaprezentowanie celów, jakie rozmowy oceniające mają realizować,
 2. Określenie podstaw teoretycznych istotnych przy projektowaniu rozwiązań oceniających w firmie,
 3. Zaprojektowanie procesu mającego na celu wdrożenie do firmy rozmowy oceniającej,
 4. Przygotowanie do rozmowy oceniającej oraz udzielania informacji zwrotnej,
 5. Określenie zasad udzielania informacji zwrotnej,
 6. Zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań służących ewaluacji pracownika,
 7. Praca na podstawie case study prezentujących ciekawe rozwiązania ewaluacyjne,
 8. Rola działu HR w realizowaniu rozmów oceniających.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100