edukacja.jpg

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

DLA KOGO?
 • Pracownicy działów obsługi klienta,

 • Urzędnicy,

 • Sprzedawcy,

 • Osoby pozostające w kontakcie z klientem,

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Poznać rodzaje niepełnosprawności oraz potrzeby klienta, które z nich wynikają,
 • Przełamać stereotypy w postrzeganiu osób z niepełnosprawnośćią,
 • Poznać sposoby poprawnego nawiązywania kontaktów z uwzględnieniem barier wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
 • Wypracować profesjonalną postawę pracowników wobec klientów z niepełnosprawnością,
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 460 zł brutto

1. Ja a osoba z niepełnosprawnością

 • moje obawy,
 • moje uprzedzenia,

2. Osoba niepełnosprawna czyli kto?

 • status prawny,
 • definicje,

3. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich trudności.

4. Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością.

5. Dostosowanie stanowisk obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Równowaga w obsłudze klienta z niepełnosprawnością

 • dyskryminacja pozytywna,
 • dyskryminacja negatywna;

7. Podsumowanie szkolenia, wnioski, obszary do rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100