01_podyplomowe_1.png

New Leadership Academy

Dlaczego warto?

New Leadership Academy to unikatowa szkoła przywództwa kształcąca poprzez doświadczenie odpowiedzialnych, odważnych, wpływowych i skutecznych LIDERÓW, przygotowanych do przeprowadzania rzeczywistej transformacji w zmieniającym się społeczeństwie i wymagającym środowisku biznesowym.

"Przywódca to jest ten, który rozumie otoczenie i zmienia je na lepsze. Przeprowadza prawdziwą transformację, koncentrując energię i potencjał własny i innych wokół misji i wizji. Wie, że każdy wskaźnik wzrostu jest wprost proporcjonalny do zaangażowania lidera i jego środowiska oraz poziomu wzajemnego zaufania. W jaki sposób Twoja obecność w firmie, w organizacji, w społeczeństwie przyczyni się do zmiany na lepsze? Kim musisz się stać, żeby prowadzić innych?
Ten program daje Ci szanse na zbudowanie w sobie silnego, odpowiedzialnego, wpływającego na rzeczywistość lidera!"

Izabela Stachurska,
kierownik merytoryczny kierunku

 

zapisz się

 
Atuty

 

 • program studiów jest oparty o doświadczanie i jego integrację, prowadzi do zbudowania osobistej, silnej marki każdego LIDERA i własnego unikalnego stylu przywództwa,
 • program skoncentrowany jest na tym kim LIDER jest, jaki jest, jak wykorzystuje swoją twórczą energię, aby wpływać na innych i na grupę?
 • zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co ułatwi międzynarodowy rozwój kariery zawodowej.
 • kierunek zapewnia kompleksowy rozwój poprzez:
 1. ścieżkę grupową umożliwiającą bieżącą obserwację wzrastających możliwości wpływu na innych/na grupę;
 2. ścieżkę indywidualną umożliwiającą koncentrację na osobistych celach i potrzebach każdego uczestnika w jego rzeczywistym środowisku (na początku programu każdy słuchacz we współpracy z wykładowcą wyznaczy swoją własną ścieżkę rozwoju, która będzie monitorowana i pozwoli otrzymać informację zwrotną na zakończenie programu).
 • studia dają możliwość zastosowania uznanego narzędzia pomiaru kompetencji i umiejętności przywódczych 360ᵒLeadership Circle Profile -  wraz z 2h sesją informacji zwrotnej.
  Wyniki testu wskazują układ kompetencji lidera oraz obszary do rozwoju.
  Przystąpienie do testu nie jest obowiązkowe, ale musi nastąpić przed uruchomieniem studiów i wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.

Dla kogo?
LIDERÓW WSZYSTKICH ŚRODOWISK, W TYM:
 • liderów, menadżerów i szefów zespołów, w biznesie, kulturze, edukacji,
 • liderów organizacji pozarządowych,
 • liderów środowisk lokalnych i administracji,
 • polityków.
Adresatami studiów są osoby, które chcą:
 • zrozumieć wagę przewodzenia sobie jako warunku przewodzenia innym,
 • nauczyć się wzmacniać zdolność wywierania wpływu na firmę i społeczność,
 • koncentrować energię i ludzi i wokół wartości i strategii firmy/organizacji,
 • przewodzić zespołom poprzez budowanie zaangażowania, zaufania, określenie wspólnych wartości, tworzenie wspólnych celów, łamanie starych wzorów i zmianę nawyków na skuteczne.
 • poznać efekty intencjonalnego i nieintencjonalnego wpływu na grupę,
 • poznać warunki wzbudzania autorytetu, a nie wykorzystywania pozycji władzy,
 • nauczyć się spostrzegać konieczność zmiany i przeprowadzać ją,
 • zbudować swój własny „kompas” i markę lidera w oparciu o osobiste, unikalne wartości oraz nauczą się wykorzystywać je w kreowaniu i realizacji wybranej misji,
 • pokonywać bariery i własne ograniczenia,
 • nauczyć się wykorzystywać potencjał własny i odkrywać potencjał innych.


 

Partnerzy


mindtheculture

addventure

Program

MODUŁ 1 (40 godz.)

 • THE LEADER'S INNER POWER.
  (WEWNĘTRZNA SIŁA LIDERA).

MODUŁ 2 (30 godz.) 

 • THE LEADER AS CREATOR OF EMPOWERING RELATIONS.
  (LIDER JAKO TWÓRCA WZMACNIAJĄCYCH RELACJI).

MODUŁ 3 (30 godz.)

 • THE LEADER AS CREATOR OF THE FUTURE.
  (LIDER JAKO AUTOR PRZYSZŁOŚCI).

MODUŁ 4 (40 godz.)

 • THE LEADER IN ACTION. INTEGRATION.
  (LIDER W DZIAŁANIU. INTEGRACJA).

PRACA PROJEKTOWA (20 godz.)

Test 360ᵒLeadership Circle Profile

The Leadership Circle Profile 360ᴼ pozwala na odkrycie:

 • jakie zachowania czynią z Ciebie efektywnego przywódcę, a jakie hamują Twój potencjał;
 • jaki wpływ Twoje przywództwo ma na wyniki i osiągnięcia firmy/organizacji;
 • jakie utrwalone przekonania na swój własny temat blokują Twoją skuteczność, odwagę, autentyczność, umiejętności strategicznego planowania, a nawet dążenie do realizacji wizji;
 • czy zachowujesz równowagę pomiędzy koncentracją na zadaniach, a skupieniem uwagi na ludziach i ich rozwój;
 • w jakim stopniu Twoje kreatywne zachowania, w których zakorzenione jest przywództwo osłabione są zachowaniami reaktywnymi;
 • jakim jesteś liderem na tle innych liderów na świecie;
 • jaka jest różnica pomiędzy Twoja wizją samego siebie, a tym jak widzą Cię inni;
 • jak możesz wykorzystać tę wiedzę na drodze rozwoju lidera.
The Leadership Circle Profile 360ᴼ jest najbardziej wszechstronnym, popartym badaniami i wiedzą naukową, wyczerpującym systemem oceny liderów na świecie. Jego unikalność polega na połączeniu badania 29 kompetencji, zachowań oraz przekonań, zarówno własnych jak i oceniających nas osób. Przystępny raport przedstawi ich wzajemną korelację i wpływ na efektywność Twojego przywództwa. Dwa jednogodzinne spotkania z ceryfikowanym coachem pozwolą Ci przeanalizować Twój profil i nakreślić plan rozwoju
Izabela Stanisławska

Izabela Stachurska

Kierownik merytoryczny studiów.
Specjalizuje się w rozwoju liderów kultury i biznesu, pracuje z kadrą akademicką uczelni artystycznych. Absolwentka Co-Active®Leadership Programme, prowadzonego przez renomowany the Coaches Training Institute w Stanach Zjednoczonych (najstarszą i największą na świecie szkołę przywództwa i coachingu opartą o nowatorski Co-Active®Model). Kompetencje Certyfikowanego Coacha Co-Koaktywnego pozyskała w tej samej szkole. Manager kultury z 25-letnim stażem. Przez wiele związana z British Council, gdzie przed odejściem była Head of Marketing. W latach 2014-2016 wykładowca Collegium Civitas (tytuły wykładów: Branding i promocja marki Polska przez kulturę, Innowacja w kulturze). W latach 2011-2017 Kierownik Wydziału Zarządzania Wiedzą w Instytucie Adama Mickiewicza. Od czerwca 2017 obejmuje stanowisko Pełnomocnika Dyrektora TR Warszawa ds. partnerstwa strategicznego i rozwoju organizacyjnego. Publicystka.
Wspiera liderów w poznaniu własnego unikalnego stylu przywództwa, przekraczaniu granic samooceny, wzmacnianiu zdolności wywierania wpływu na firmę i społeczność, budowaniu zaangażowania. 
DP

Daniel Poch Ochoa

Doświadczony coach i trener liderów. Obecnie partner zarządzający w AddVenture, w Barcelonie. Jest członkiem Oxford Leadership, renomowanej firmy konsultingowej, która poprzez coaching i warsztaty rozwija liderów największych firm na świecie. Od kilku lat  Front of the Room Leader w The Coaches Training Isntitute, gdzie prowadzi międzynarodowy  Co- Active® Leadership Program. Certyfikowany Profesjonalny Coach Co-Aktywny. 
Wzmacnia liderów poprzez dotarcie od ich prawdziwej, kreatywnej siły i budowanie roli w społeczeństwie i świecie. Koncentruje się na pełnym wykorzystaniu potencjału lidera. 

cpccWykładowcy na kierunku New Leadership Academy posiadają certyfikat Certified Professional Co-Active Coach
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Wymagania rekrutacyjne 
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie na stanowisku managerskim. 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
New Leadership Academy 25 000  zł 12 500  zł 2 500  zł

 

Nazwa 1 rata2 raty10 rat
Test 360ᵒLeadership Circle Profile 1000  EUR + 23% VAT - -

 

 


zapisz się

Biuro rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl


Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 

zapisz się