szkolenia_cover.png

Nauczycielu nie dotykaj tablicy! Czyli jak przygotować i prowadzić lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, aby zaktywizować uczniów?

Szkoły coraz częściej zostają wyposażone w różnego rodzaju technologie, które mają wspomagać proces nauczania/uczenia się. Projekty i działania władz opierają się jednak głównie na dostarczeniu sprzętu do szkół i pozostawieniu nauczycieli bez wsparcia szkoleniowego w zakresie metodycznym. Szkolenia producentów tablic interaktywnych ograniczają się wyłącznie do obsługi technologii „dotykowej”.     

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia i wykorzystywania materiałów multimedialnych na tablicach interaktywnych podczas pracy z uczniami.  

Dlaczego warto

Banaszak"Współczesny świat zmienia się dynamicznie. Technologie informacyjne wkradają się we wszystkie sfery życia społecznego. Młody człowiek jest przez cały czas on-line, posiada smartfona, iPada, iPoda, laptopa, słucha muzyki ze Spotify, wrzuca zdjęcia na Instagram, ogląda seriale na Netflixie, biega z Endomondo… Idzie do szkoły i widzi szarą tablicę oraz kredę. Współcześnie trudno nadążyć za szybko rozwijającą się technologią i wydaje mi się, że szkoła często pozostaje epokę wcześniej, dlatego jest mało ciekawa dla ucznia – nudzi go. Różnego rodzaju działania władz dają możliwość wyposażenia szkół w tablety, komputery, tablice interaktywne, jednak nauczyciele nie zawsze wiedzą jak to wykorzystać w procesie dydaktycznym. Dlatego autorskie szkolenie, które proponuję, skierowane jest właśnie dla nauczycieli, którzy chcieliby uczynić swoje lekcje ciekawymi i chcieliby wykorzystać nowe technologie w sposób kreatywny, innowacyjny, ale przede wszystkim interaktywny! Powinniśmy odchodzić o nauczania na rzecz uczenia się. Może wspólnie, podczas szkolenia uda nam się przełamać tę magiczną granicę?".  

Marek Banaszak

 Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia:

 • nabędziesz umiejętności tworzenia materiałów interaktywnych i multimedialnych do wykorzystania podczas lekcji,
 • stworzysz zestaw materiałów interaktywnych, który będziesz mógł wykorzystać podczas swojej pracy na lekcji z uczniami,
 • nabędziesz umiejętność prowadzenia lekcji z elementami oceniania kształtującego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 • dowiesz się czym jest Strategia Kształcenia Wyprzedzającego i jak ją wykorzystać na lekcji.

 Czas trwania

 • Szkolenie trwa 8h lekcyjnych

 Cena

 • 280 zł

 Termin

 • 22.10.2018

 Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

Część wykładowa (45 min.)

 • Od nauczania do uczenia się – o mózgu dziecka/nastolatka.

Część warsztatowa (5x45 min.)

 • Tworzenie prezentacji interaktywnych (uczeń działa)

 • Tworzenie materiałów wizualnych (plakaty, ulotki itd.)

 • Tworzenie testów i quizów interaktywnych

 • Tworzenie interaktywnych tablic ogłoszeń

 • Tworzenie interaktywnych plakatów

Część warsztatowa (2x45 min.)

 • Wykorzystanie stworzonych materiałów na tablicy interaktywnej.
 • Dyskusja o Strategii Kształcenia Wyprzedzającego.