szkolenia_cover.png

Narzędzia i techniki do pracy z kadrą pedagogiczną w procesie wprowadzania zmian

Dyrektorami szkół zostają często doświadczeni nauczyciele, którzy muszą stać się managerami budującymi wizję i na jej podstawie działać strategicznie z całym zespołem. Już to znacznie odbiega od zadań nauczyciela, a kiedy dochodzi konieczność wprowadzenia zmiany w placówce to pojawiają się także nowe obowiązki. Dużą rolę w owym procesie odgrywają emocje, a o niepowodzeniu może decydować niezrozumienie oporu w załodze i wadliwa komunikacja.   

Cele szkolenia

 • Wyposażenie dyrektorów w narzędzia i kompetencje do płynnego zarządzania zmianą wprowadzaną w placówce oświatowej. 

Dlaczego warto

"Warsztat jest bardzo dynamiczny, zakłada, że dopiero doświadczając w pełni rozumiemy dane zagadnienie zatem nie tylko będzie pracować na case study, ale sami się w nich zanurzymy analizując własne zachowania w konkretnych sytuacjach. Nauka wynikająca z doświadczenia pomoże z większym zrozumieniem pracować z zespołem". 

Małgorzata Chełkowska-Dorna

Trener, Twórca szkolenia

 Korzyści dla uczestnika

 • Czerpanie z doświadczenia innych dyrektorów

 • Spojrzenie na proces zmiany z perspektywy zespołu

 • Poznanie mocnych i słabych stron swoich zespołów i wypracowanie sposobu na wykorzystanie ich potencjału

 • Ćwiczenia z komunikacji pod okiem doświadczonego coacha i trenera kompetencji miękkich

 Czas trwania

 • Szkolenie trwa 7h 

 Cena

 • 420 zł

 Termin

 • 27.04.2018
 • 9.00-16.00

 Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

 • Czym jest zmiana
 • Jak zmianę postrzegają pracownicy
 • Jak komunikować zmianę
 • Jak przeprowadzać zmianę
 • Postawy wobec zmiany
 • Role zespołowe, a proces zarządzania zmianą
 • Model Blancharda w procesie zmiany
 • Role liderów w cyklu akceptowania zmiany
 • Podejście coachingowe w procesie zarządzania zmianą