01_podyplomowe_1.png

Mentor-coaching i superwizja dla coachów

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto?
Mentoring i superwizja odgrywają coraz większą rolę w procesach szkolenia, rozwoju i wzbogacania kompetencji specjalistów pracujących w zawodach i funkcjach polegających na pracy z ludźmi. W rolach zawodowych, w których metodyczne działanie w interakcjach pomiędzy ludźmi jest ważnym aspektem zadań zawodowych.

Potrzeba i konieczność systematycznego korzystania ze wsparcia superwizyjnego i mentoringu została wręcz zapisana w wielu regulacjach zawodowych w tym w kodeksach etycznych jak i w regulacjach o charakterze prawnym, np. w kodeksie etycznym coacha ICF


Coraz większa jest świadomość zakresu i specyfiki roli zawodowej superwizora i mentor coacha. Nabycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do roli mentor coacha lub superwizora jest postrzegane jako bardzo atrakcyjny kierunek rozwojowy.

Absolwenci kierunku "Mentor-coaching i superwizja dla coachów" nabędą kompetencje mentor coachów lub superwizorów, które umożliwią im aktywność zawodową w tych rolach oraz  przybliżą do certyfikacji kierunkowych

 

Inga Bielińska
Vice Prezes ICF Poland
kierownik merytoryczny kierunku 

Cel 

Celem studiów jest przygotowanie praktyków coachów do roli superwizora i mentor coacha oraz rozwijanie kompetencji zawodowych superwizorów i mentor coachów.

Wiedza i umiejętności

W zakresie mentor-coachingu:

Mentor coaching zgodnie z wymaganiami ICF to profesjonalna relacja wspierająca rozwój kompetencji i umiejętności coachingowych. Słuchacze nauczą się jak rozwijać coachów poprzez:

 • szkolenia lub nauczanie podstawowych umiejętności coachingowych
 • modelowanie/demonstrację umiejętności coachingowych w sposobie bycia
 • pracę jako asesor kompetencji coachingowych umiejętności
 • wykazywanie umiejętności dawania wsparcia i rozwojowego feedbacku 
W zakresie superwizji:
 • budowanie, wzbogacenie i doskonalenie warsztatu pracy superwizora zgodnie z wymogami roli zawodowej (wiedza, umiejętności, postawa)
 • dostarczenie przyszłym superwizorom wiedzy, umiejętności, praktyk, metod oraz narzędzi, przydatnych do prowadzenia superwizji
 • pozyskanie przez przyszłych i obecnych superwizorów okazji do intensywnego rozwoju poprzez refleksję, ukierunkowaną pracę własną  i wymianę doświadczeń 
 • zyskanie przez uczestników inspiracji, praktycznych wskazań, puli refleksji  oraz umiejętności doskonalenia się w roli superwizora
 • wsparcie przyszłych (i obecnych) superwizorów w procesie integracji: wiedzy, umiejętności, doświadczeń dotyczących roli superwizora
 • wzrost efektywności działań prowadzonych przez superwizorów
Uczestnicy 

Studia skierowane są do:

 • osób chcących pełnić rolę superwizorów (superwizje grupowe i indywidualne)
 • osób chcących pełnić role mentor coachów 
 • superwizorów, mentorów  i coachów prowadzących już praktykę, a szczególnie do tych przyszłych i obecnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem poziomu  „mistrzostwa osobistego”


Partner kierunku

Program
Moduł I -  (60 godz.)
1. Kompetencje interpersonalne
 • umiejętność budowania relacji zaufania
 • umiejętność komunikacji w relacjach z klientami
 • asertywność /nvc
 • wywieranie wpływu
 • feedback
 • umiejętność pracy z grupą/ zespołem
 • umiejętność zrządzania konfliktem
 • umiejętność zarządzania zmianą
2. Kompetencje zawodowe w rolach mentor coacha, superwizora 
 • role coacha, mentor coacha, superwisora – różnice i podobieństwa
 • kompetencje, umiejętności coacha, mentor coacha, superwizora 
 • specyfika prowadzenia sesji superwizyjnej
 • specyfika prowadzenia mentor coachingu
3. Kodeks etyczny ICF 

Moduł II - Superwizor (60 godz.)
 • metodyka superwizji – rzeczywistość superwizora
 • metodyka superwizji – rzeczywistość  superwizowanego
 • grupa superwizyjna
 • superwizja indywidualna
 • problematyka zleceń w superwizji
 • przyjęcie zlecenia do realizacji od superwizowanego
 • metody pracy z superwizowanym
 • angażowanie grupy do pracy na rzecz celu superwizji
 • metody pracy angażujące grupę superwizyjną
 • zamykanie superwizji
 • trening umiejętności prowadzenia superwizji
 • dziennik superwizyjny
Moduł III - Mentor coach (60 godz.)
 • metodyka pracy mentor coacha
 • mentoring indywidulany
 • mentoring grupowy
 • narzędzia pracy mentoringowej
 • kalibracja kompetencji coacha
 • trening praktyczny
 • kompetencje International Coaching Federation
 • rozwój osobisty mentora 


Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów, od soboty (godz. 9:00) do niedzieli (godz. 16:00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia
 • obecność na zajęciach / 80%/
 • praca dyplomowa, polegająca na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu sesji na żywo

Inga Bielińska

kierownik merytoryczny studiów

Certyfikowany coach ICF (ACC), systemic coaching i trener inspirowany Non-Violent Communication. Zdobyła doświadczenie menedżerskie kierując pracą szkoły językowej oraz jako Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation (vice dyrektor od 04.2013, dyrektor od 05.2014). Partner zarządzający w Projecie LEVERAGE i właścicielka Pracowni Rozwoju.
Przedsiębiorca, wykładowca poznańskich uczelni (WSB, CDV). Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, komunikacji w zespole, rozwiązywaniu konfliktów. Pracuje głównie procesowo w coachingu dla wyższej i średniej kadry zarządzającej, zespołowym i grupowym.
W swojej pracy łączy m.in. podejście systemowe (w oparciu o szkolenia i prace Johna Wittingtona,  Caitlin Walker i Petera Senge), psychologię pozytywną – skoncentrowaną na rozwiązaniach z rozwojowym wykorzystaniem technik kreatywnych. Zrealizowała ponad 1000 godzin coachingowych (coaching menedżerski, kreatywności, zespołów) i dwa razy tyle pracy trenerskiej. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach ICF.
Współpracuje z GoldenLine jako ekspert kariery. Publikuje artykuły branżowe na swoim blogu (http://pracowniarozwoju.wordpress.com/), na GoldenLine i na LinedIn.

Hanna Caplewska

Certyfikowany coach ACC ICF leadership&career coach, Doradca zawodowy,Wykładowca

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze marketingu i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach ICF.  
Współtwórczyni i właścicielka programu szkoleniowego dla coachów akredytowanego przez ICF Global (ACSTH). Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation. Partner zarządzający w Projecie LEVERAGE, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych indywidualnych i grupowych, warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, e-commerce, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. W swojej pracy coachingowej koncentruje się na ludzkich nawykach, przekonaniach i wartościach. Pracuje przede wszystkim w obszarach tj. rozwój kompetencji menedżerów, przywództwo, poszukiwanie własnego stylu lidera, wzrost efektywności pracy liderów, zespołów, definiowanie i wykorzystywanie własnych talentów, praca ze stresem, poszukiwanie rozwiązań, rozwiązywanie konfliktów. Zrealizowała ponad 900 godzin pracy coachingowej.

Magdalena Giec

Ericson Certified Professional Coach, Wykładowca, Mentor

Członek zarządu i vice prezes ICF Polska w latach 2012-2013. Wykładowca i trener Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz w Collegium Da Vinci. Trener i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Bułgaria i Serbia. Specjalizuje się w executive & leadership coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności. Prowadzi treningi i coaching w języku polskim, francuskim oraz angielskim. Współpracuje z takimi firmami jak: Grupa Allegro, PayU, Agora S.A., Credit Agricole, MAN Accounting Center, Schneider Electric. Jej klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów.

Kinga Mann

Trener, Coach, Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków studiów

Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner oraz Manager. Od ponad 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, coachingów (szczególnie executive coachingu dla managerów, coachingu kariery, coachingu sprzedażowego) i kompleksowego doradztwa zakresie HRM (projektowanie strategii HR, rekrutacja i selekcja, audyty kompetencyjne, projektowanie ścieżek rozwoju, doradztwo dla menedżerów i pracowników działów HR, projektowanie systemów motywacyjnych etc.) oraz przygotowywania i wdrażania standardów obsługi klienta. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. kierunków studiów w Collegium Da Vinci.

Agnieszka Marlińska

Coach, Facylitator,  Mentor coach

Członek ICF Global. Magister psychologii oraz absolwentka 4 międzynarodowych szkół coachingowych. Zrealizowała już ponad 1000 godzin sesji coachingowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. Intensywnie pracuje nad rozwojem narzędzi coachingowych oraz etyką w coachingu. Jedna z prekursorek Clean Coachingu w Polsce. 
Absolwentka licznych szkoleń, rozwijających umiejętności, m. in. zarządzania innowacją, pracy z metaforami, biznesowych ustawień systemowych, psychologii zorientowanej na proces, standardów zarządzania wiekiem,  Lego® Serious Play® , NVC. Bierze udział w badaniach naukowych nad efektywnością wykorzystania metafory w coachingu oraz rozwoju kariery i biznesu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Założycielka i pomysłodawczyni platformy coachspace®.com 
W obszarze biznesu - stały ekspert Concordia Design, gdzie wspiera procesy strategiczne firm z różnych branż, m.in. ENEA, Alvo Medical, BZ WBK. Doświadczona w kreowaniu przedsięwzięć i projektów ponad 20 przedsiębiorstw. Pomaga rozwiązywać kryzysowe sytuacje, wzmacnia powstawanie innowacyjnych modeli i planów biznesowych. Pracuje nad rozwijaniem umiejętności menadżerskich, szczególnie w obszarze budowania spójnych strategii działania, zorientowanych na rozwój oraz wzmacniania pozycji liderów. 
Związana również z firmą szkoleniową Pathways ( absolwentka pierwszej w Polsce szkoły facylitacji Pathways we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Edyta Jagodzińska-Pawluk

Coach, Mentor, Superwizor

Certyfikowany Coach ACC ICF i CoachWise™, Trener i Konsultant Biznesu, Menedżer. Absolwentka kompleksowego programu (ACTP) Coaching Center: CoachWise Essentials™, Equipped™, Proficiency™. Trener Coachingu, Mentor Coach i Superwizor. Prowadzi grupy superwizyjne w Poznaniu, aktywnie buduje i promuje standardy superwizji w środowisku coachingowym. Współautorka „Modelu Efektywnej Superwizji 3K”. Publikuje w “Leaders’ Magazine”  i “Biuletynie Coacha”. Zrzeszona w International Coach Federation (ICF).
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się w 18 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe (2 lata doświadczenia w zawodzie coacha).
Rozmowa kwalifikacyjna
Warunkiem przyjęcia na studia jest odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wymagania formalne i doświadczenie zawodowe.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Mentor coaching i superwizja dla coachów 6300zł 3150zł 630zł


Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!