01_podyplomowe.png

Mediacje i negocjacje
Studia podyplomowe

Dlaczego warto? 

Z początkiem 2016 roku weszła w życie nowa ustawa wspierająca polubowne metody rozwiązywania konfliktów, czyli mediacje. Obecnie sądy mają obowiązek informowania stron o możliwości polubownego rozwiązania sporu. Sędzia w trakcie toku sprawy, może teraz kilkukrotnie proponować mediacje stronom. W praktyce oznacza to, że Strony zanim trafią do sądu muszą wykazać, że poddały się Mediacji! Oznacza to wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconych Mediatorów, ale co najważniejsze praktycznie przygotowanych do wykonywania tego zawodu.

Trendy rynkowe, dzielą się na kilka elementów, jednym z nich jest trend ustawodawczy, który obecnie obserwujemy, jeśli chodzi o temat Mediacji. Będzie on się cały czas rozwijał. Oznacza to w praktyce, że coraz częściej i chętniej, ze względu na wzrost świadomości społeczeństwo będzie sięgało się po Mediatorów/Negocjatorów.  W Stanach Zjednoczonych czy w Chinach właśnie w ten sposób załatwiana jest większa część sporów. Dobrze wykształcony oraz z praktycznym doświadczeniem Mediator/Negocjator będzie na wagę złota w każdej nawet najmniejszej firmie. 


Joanna Dudziak,
kierownik merytoryczny kierunku

 

zapisz się

Atuty 
 • większa część programu studiów to ćwiczenia, które mają przygotować do praktycznej części wykonywania zawodu Mediatora,

 • przewidziane zajęcia kształcą nie tylko jak prowadzić sprawy sądowe, omawiany jest również rynek komercyjny,

 • kadra zaproszona do realizacji kierunku, to praktycy posiadający własne kancelarie prawne i mediacyjne, będąca radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, negocjatorami, kuratorami, psychologami, mediatorami specjalności gospodarczych, cywilnych i rodzinnych,

 • po ukończeniu studiów każda z osób będzie mogła dokonać wpisu na Sądową Listę Mediatorów oraz podejść do międzynarodowej certyfikacji umiejętności ACI CIPN.

Jako jedyna uczelnia w Polsce, w trakcie toku studiów przygotowujemy do podejścia do egzaminu na International Professional Negociator (międzynarodowy profesjonalny negocjator ).
Światowym liderem w tym zakresie jest American Certificate Institute, którego partnerem w Polsce jest Hauresis, dzięki czemu egzamin zdaje się w języku polskim.

Każdorazowo po ukończeniu studiów, słuchacz poddawany jest badaniu kompetencji w zakresie negocjacji, po którym otrzymuje szczegółowy wynik swoich kwalifikacji i może przystąpić do egzaminu.

Dla kogo?

Studia Mediacje i Negocjacje skierowane są do:

 • specjalistów, managerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji
 • osób, które myślą o zawodzie mediatora, negocjatora, a także są zainteresowane profesjonalnym podjęciem mediacji i negocjacji w biznesie oraz dialogu w sferach handlowych, biznesowych, rodzinnych czy międzynarodowych
Partner kierunku

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych™ 

Program

MODUŁ I – WPROWADZENIE W TEMAT MEDIACJI  (16 godz.) 

 • Zarys historyczny mediacji, czym są mediacje.
 • Mediacje w Polsce i na świecie.
 • Mediacje międzynarodowe i międzykulturowe.
 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych/ polskie i międzynarodowe akty prawne.
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania (zasadność zastosowania mediacji w danej sprawie).
 • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów, własny kodeks etyczny.
 • Rola mediatora, prawa i obowiązki mediatora, standardy rady ds. alternatywnego rozwiązywania sporów.

MODUŁ II – KONFLIKT STRON I JA W/pomiędzy NIM (20 godz.)

 • Definicja, fazy, procesy i techniki rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętność panowania nad własnymi emocjami i radzenie sobie ze stresem.
 • Ja i moje reakcje na stres i konflikt – diagnoza własnych zachowań.
 • Emocje i ich fazy w konflikcie u stron. Trudne sytuacje w pracy mediatora.

MODUŁ III - UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE W ZAKRESIE MEDIACJI, W TYM ELEMENTY PRAWNE (100godz.) 

 • Umiejętności miękkie.
 • Pierwsze spotkanie mediacyjne.
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami.
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnej.
 • Umiejętność sporządzania ugód.
 • Sprzedaż i marketing usług mediacyjnych.

MODUŁ IV – PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI (8 godz.) 

 • Psychologiczne prawa negocjacji.
 • Wywieranie wpływu społecznego w trakcie negocjacji.
 • Autoanaliza reakcji na socjotechniki.
 • Kompetencje i profil negocjatora.

MODUŁ V – ETYKIETA W PROCESIE NEGOCJACJI (4 godz.)

 • Aspekty prawne w środowisku handlowym.
 • Negocjowanie warunków umów – argumentowanie.
 • Właściwe budowanie umów i kontraktów handlowych – unikanie pułapek prawnych.

MODUŁ VI – PROWADZENIE NEGOCJACJI (16 godz.) 

 • Zakres negocjacyjny - elementy: proces negocjacyjny, jak wyznaczać cele negocjacyjne. Wykorzystywanie taktyk negocjacyjnych.
 • Strategie negocjacyjne – strategia, styl, scenariusz.
 • Zarządzanie procesem negocjacyjnym – kontrolowanie działań: planowanie negocjacji (rozpoznanie Partnera negocjacyjnego, wyznaczenie celów, dobór negocjatora lub zespołu negocjacyjnego, BATNA). Prowadzenie negocjacji.

MODUŁ VII – NEGOCJACJE GLOBALNE (8 godz.)

 • Specyfika negocjacji międzynarodowych.
 • Różnice kulturowe w procesie negocjacyjnym.
 • Kraj pochodzenia negocjatora a wartości priorytetowe.
Organizacja nauki

Studium podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie na ocenę pozytywną egzaminów kończących I i II semestr – mających formę testu (po I sem.) i rozmowy mediacyjnej (po II sem.). Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.


zapisz się

Joanna Dudziak

Kierownik merytoryczny kierunku

Mentor, mówca profesjonalny, konsultant i trener biznesu, wykładowca akademicki, negocjator i mediator sądowy, facylitator AL. Z zarządzaniem i edukowaniem innych związana od 2006 roku.

Specjalizuje się w: sprzedaży, tworzeniu modeli biznesowych, zarządzaniu, wystąpieniach publicznych, personal&employer brandingu, zwiększaniu zyskowności przedsiębiorstw i mediacjach gosporadczych. Ma za sobą współpracę z ok. 500 firmami i ponad 15 tysięcy godzin szkoleniowych zrealizowanych w projektach. Zdobywczyni nagród Polskie Lwice Biznesu oraz Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorstwa.

Współpracowała z branżami: IT, logistyczno-spedycjną, budowlaną, turystyczną, finansową, CC, outsourcingową, odzieżową, pośrednictwa pracy, rybną, drzewiarską, dziecięcą, co tworzy jej wiedzę interdyscyplinarną. Głównie obsługuje sektor MMŚP. Pomaga znajdować luki, dzięki uzupełnieniu którym przedsiębiorstwa zaczynają zarabiać więcej.

Jest opiekunem merytorycznym Upgradebuzz oraz DoRadcawBiznesie.pl, mentorem w projekcie Technologia w spódnicy, partnerem biznesowym Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej.

Prywatnie zakochana w mężczyźnie swojego życia oraz szczęśliwa mama 2 synków.

Jej motto biznesowe to: „Tylko głupi wie wszystko, mądry uczy się przez całe życie!”

wencierska

Maja Wencierska

Konsultantka przedsiębiorstw, certyfikowana trenerka biznesu, doradca HR, wykładowca, coach. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Cognitivo

Posiada bogate doświadczenie we współpracy z biznesem, organizacjami pozarządowymi, pracownikami administracji rządowej i sądownictwa. Z wykształcenia neurokognitywista, socjolog, fizyk medyczny i muzyk. Obecnie w trakcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Członkini ACBS. Coach w Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej Tulipan. Pasjonuje się połączeniem wiedzy z zakresu neuronauk i ACT w doskonaleniu zarządzania zarówno efektywnością osobistą, jak i optymalizacji funkcjonowania organizacji.

popławski

Adam Popławski

Adwokat i mediator wpisany na listę mediatorów m.in. Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych w Szczecinie

Zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Prowadzi szkolenia prawnicze oraz wykłady dotyczące mediacji. W ramach swojej praktyki adwokackiej, zajmuje się sprawami klientów indywidualnych oraz bieżącą, kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym i w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

machowski

Mec. Zbigniew Machowski

Radca prawny, mediator gospodarczy

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, mediator gospodarczy i doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 10 lat prowadzi kancelarię radcy prawnego, w ramach której doradza zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Od 2013 roku wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Dopełnieniem doświadczenia biznesowego jest uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, przyznanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

tabaczek

Rafał Tabaczek

Trener/Coach/Mówca/Wykładowca/Praktyk NLP/Konsultant

Zdobywca prestiżowej nagrody Polish National Sales Awards w kategorii Najlepszy Trener Sprzedaży w Polsce w 2014 roku, wyróżnienie PNSA – kategoria: Super Sprzedawca w 2014 roku.

Ekspert w zakresie negocjacji i sprzedaży rozwiązań inwestycyjnych. Praktyk z 16-letnim doświadczeniem w branżach: bankowość, ubezpieczenia, motoryzacja, elektrotechnika, FMCG. Posiada bogate doświadczenie w wystąpieniach publicznych – szereg konferencji dla szefów działów sprzedaży z w/w branż.

Przez wiele lat sprzedawał, doradzał i zarządzał w różnych firmach, dzięki temu jest wiarygodnym i przekonującym trenerem. 12 lat doświadczenia w branży finansowej. Jako trener pracuje od przeszło 7 lat, w tym czasie w jego szkoleniach wzięło udział ponad 5000 osób, ponad 8000 h szkoleniowych i przeszło 1200 h coachingowych. Większość szkoleń w obszarze wsparcia menedżerów sił sprzedaży w pionie indywidualnym i korporacyjnym (Alior Bank, PZU, LINK4, Konfederacja Lewiatan, Puls Biznesu, PGE).

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 038) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto (numer generowany jest automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza rekrutacyjnego). 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Mediacje i negocjacje 5 000  zł 2 500  zł 500  zł

 


zapisz się

Biuro rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 

zapisz się