szkolenia_cover.png

Mediacje dyrektora szkoły z nauczycielami w obliczu reformy szkoły

Reforma edukacji spowodowała redukcję etatów, konieczność zmiany miejsca pracy. Nie wyposażyła jednak w narzędzia niezbędne do mediacji z nauczycielami. Dyrekcja staje zatem przed zadaniem zwalniania lub redukowania etatów nauczycielom, do których pracy nie miała zastrzeżeń. To sprawia, że przeprowadzenie takich rozmów staje się zadaniem przekraczającym zadania pozostające w zgodzie z danym dyrektorem i mocno wykraczającym poza jego strefę zawodowego komfortu.   

Cele szkolenia

 • Wyposażenie dyrektorów szkół w umiejętność mediowania z nauczycielami zwalnianymi w efekcie reformy edukacji

Dlaczego warto

"Warsztat jest bardzo dynamiczny, nastawiony z jednej strony na przekazanie gotowego narzędzia do przeprowadzania trudnych rozmów z nauczycielami, ale także na aktywne ćwiczenia, które pomogą wyciągnąć głębokie wnioski. Ponadto część warsztatowa ma pomóc swobodnie odnajdować się w perspektywie rozmówcy". 

Małgorzata Chełkowska-Dorna

Trener, Twórca szkolenia

 Korzyści dla uczestnika

 • Analiza swoich mocnych i słabych stron
 • Poznanie nowych narzędzi do komunikacji bezpośredniej
 • Trening nowopoznanych metod pod okiem doświadczonego w oświacie coacha

 Czas trwania

 • Szkolenie trwa 7h 

 Cena

 • 420 zł

 Termin

 • 23.01.2018

 Miejsce

   • Collegium Da Vinci
    ul. Kutrzeby 10
    61-719 Poznań

 

Program szkolenia

 • Komunikacja w nurcie analizy transakcyjnej
 • Autodiagnoza kompetencji
 • Trening komunikacji
 • Stany Ja pojawiające się w trakcie trudnych rozmów
 • Zasady dobrej mediacji w ujęciu coachingowym
 • Trening mediacji