edukacja.jpg

Manager CSR - nowy zawód na rynku pracy

DLA KOGO?
  • Osoby odpowiedzialne za komunikację i dialog społeczny w firmie, organizacji czy instytucji.

  • Specjaliści ds. CSR, PR, Marketingu, HR, komunikacji wewnętrznej.

  • Menedżerowie oraz przedsiębiorcy decydujący o budowie zaangażowania zespołów.

  • Osoby zainteresowane rozszerzeniem wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

  • Trwale budować przewagę konkurencyjną i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
  • Poznać i zrozumieć zawód Managera CSR w praktyce.
  • Zdobyć unikalną wiedzę na temat roli Managera CSR w firmie, organizacji i instytucji.
  • Rozwinąć nowe kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Managera CSR.
  • Odkryć siłę personal brandingu w odniesieniu do funkcji Managera CSR.
  • Poznać trendy dotyczące kierunków rozwoju zawodu w Polsce i na świecie.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.
CZAS TRWANIA:  8h/1 Dzień
CENA: 550 zł brutto

1. Rola i marka menedżera CSR  w organizacji.
2. Personal branding - szanse czy zagrożenia.
3. Etyczne i odpowiedzialne przywództwo.
4. Kompetencje menedżerskie w praktyce.
5. Manager CSR - zarzadzanie zespołem oraz zmiana.
6. Autoprezentacja oraz kreowanie wizerunku w relacjach z otoczeniem.
7. Narzędzia, które każdy Manager CSR musi znać.
8. Efektywna komunikacja z interesariuszami.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100