01_podyplomowe_1.png

Lean Management
Studia podyplomowe

Dlaczego warto? 

Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean. W trakcie całego toku studiów uczestnicy biorą udział w 13 praktycznych szkoleniach z zakresu narzędzi doskonalenia procesów metodą Lean oraz kompetencji miękkich.  Ważnym elementem studiów są zajęcia prowadzone w firmach uczestników (2 zjazdy) umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach. W ramach programu każdy uczestnik realizuje 2 projekty doskonalące, usprawniające proces w swojej organizacji przy aktywnym wsparciu mentora dedykowanego dla każdego słuchacza. Daje to możliwość zastosowania poznanych narzędzi w praktycznych warunkach swojego miejsca pracy.
Studia podyplomowe Lean Management to najbardziej kompleksowa możliwość poznania w praktyce najczęściej stosowanych narzędzi doskonalenia Lean Management.

 

zapisz się

Cel

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

Dla kogo?

Studia Lean Management skierowane są do:

 • osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji,

 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów,

 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności studentom studiów magisterskich.

Partner kierunku

Program

1. Zarządzanie procesowe (16 godz.)

 • Gra symulująca proces produkcyjny
 • Podstawy szczupłego zarządzania
 • Wartość dodana z wdrożenia Lean
 • TPS. System Produkcyjny Toyota

2. Budowanie efektywnych zespołów (8 godz.)

 • Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Dynamika zespołu: role grupowe 

3. Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą (8 godz.)

 • Rozpoznanie potrzeby zmiany
 • Planowanie zmiany
 • Aktywne włączenie pracowników w proces zmiany
 • Zarzadzanie oporem przed zmianą

4. Rozwiązywanie problemów (metodą operacyjna) (16 godz.)

 • SIPOC czyli od dostawcy poprzez proces do klienta
 • Definiowanie stanu obecnego i docelowego za pomocą mapy procesu
 • Wyznaczanie celu
 • Analiza przyczyn źródłowych. Diagram ryby i 5 x dlaczego
 • Plan działań

5. Rozwiązywanie problemów (metoda taktyczna) (8 godz.)

 • Proces A3 jako coaching
 • Problem, efekt niepożądany, przyczyna
 • Narzędzie: diagram Ishikawy i 5xdlaczego

6. Praca standaryzowana (8 godz.)

 • Czas taktu a czas cyklu
 • Pełne obciążenie pracą
 • Aspekty jakościowe i BHP w procesie standaryzacji
 • Dokumentacja standardu

7. Mapowanie przepływu (16 godz.)

 • Mapa stanu obecnego
 • Mapa stanu przyszłego
 • Narzędzia: FIFO, Supermarket, Kanban, Heijunka
 • Szczupły łańcuch dostaw

8. Zarządzanie miejscem pracy za pomocą 5S (16 godz.)

 • 5 kroków 5S
 • Audyty 5S
 • Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
 • Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

9. Wstęp do TPM (8 godz.)

 • Cele i filary TPM
 • Autonomiczne utrzymanie Ruchu
 • Lekcje jednopunktowe
 • Wskaźniki OE i OEE

10. Przezbrojenie maszym metodą SMED (8 godz.)

 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne
 • Obserwacje procesu

11. Zarządzanie w kulturze Lean (8 godz.)

 • Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
 • Obowiązki i rola lidera
 • Lean to nie tylko narzedzia

12. Efektywne szkolenia w organizacji (8 godz.)

 • Efektywne sposoby szkolenia
 • Struktura podziału pracy
 • System rozwoju kompetencji pracowników w Lean

13. Programy zgłaszania usprawnień (8 godz.)

 • Filozofia Kaizen
 • System sugestii pracowniczych
 • Kaizen na sposób Toyota

14. Analiza problemów Lean w organizacjach (8 godz.)

 • Przykłady rozwiązywania problemów w organizacjach

15. Doskonalenie procesów w organizacjach (16 godz.)

 • Przykłady użycia narzędzi Lean w organizacjach
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin

Warunki zaliczenia
Zaliczenie jest 2-etapowe:
• I semestr kończy się przygotowaniem formularza A3
• II semestr kończy się przygotowaniem projektu.

 

zapisz się

Marczak

Jakub Marczak

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Mochort

Emilia Mochort

Absolwentka Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Kaizen (Politechnika Warszawska), obecnie studiuje Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Praktyk ciągłego doskonalenia w takich branżach jak motoryzacja oraz branża spożywcza. Wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Jakości, i jako Kierownik Działu Doskonalenia Procesów. Obecnie Manager Działu Sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie spożywczej. Certyfikowany coach ICC. Współorganizator Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu.

Firlik

Krzysztof Firlik

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej. Studiował również Zarządzanie Produkcją na studiach podyplomowych WSE w Krakowie, oraz w Ecole Nationale d’Ingenieurs de Metz (Francja). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów w zakładach produkcyjnych w Polsce i we Francji.

Realizował m.in. projekty związane z transferem zakładu produkcyjnego, reorganizacją procesów dla rozbudowy hali produkcyjnej, nadzorem rozbudowy zakładu od strony technologii produkcji czy budowaniem kultury Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pracował m.in. jako manager ds. optymalizacji procesów jak również manager inżynierii produkcji. Obecnie Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, konsultant i trener w Perfectus Group. Zajmuje się realizacją projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu Lean Management dla firm produkcyjnych, usługowych i sektora publicznego. Pasjonuje się również tematem efektywności osobistej.

Wiertel

Maciej Wiertel

Wieloletni praktyk Lean i Kaizen. Doświadczenie zdobył pracując kilkanaście lat na stanowiskach menedżerskich w firmach z branży motoryzacyjnej. Zarządzał Działami Planowania i Kontrolowania Produkcji, Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Logistyki Wewnętrznej. Współpracował jako dostawca z: Toyota, Porsche, GM, Ford Motor Company, Nissan, Renault, Audi, Volkswagen. Kierował projektami wdrożenia produkcji nowych wyrobów oraz transferami linii produkcyjnych do Polski. Opracował i wdrożył kompletny system typu pull flow, zarządzany kartami Kanban dla zarządzania wyrobami gotowymi, produkcją w toku oraz dostawami.
Od 5 lat zajmuje się szkoleniami i projektami wdrożeniowymi. Specjalizuje się w: optymalizacji przepływu materiałów oraz przepływu informacji, standaryzacji pracy, wdrożeniach Lean w procesach administracyjnych.

Uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemów produkcyjnych 
w firmach produkcyjnych w Europie, Azji i USA. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja Organizacja i Zarządzanie oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Gad

Marcin Gad

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zaczynał swoją przygodę zawodową jako Konsultant ds. Systemów Zarządzania ISO 9001, HACCP, IFS/BRC – koordynował wdrożenia w tym zakresie dla ponad 30 organizacji (branży energetycznej, spożywczej, informatycznej, jednostek administracji państwowej). W latach 2006 - 2011 pracował dla Hochland Polska kolejno na stanowiskach Kierownika Działu Doskonalenia Procesów oraz Kierownika Utrzymania Ruchu, odpowiadając za budowanie organizacji TPM i doskonalenie procesów (5S, Autonomous Maintenance, SMED, Planed Maintennace). Od 4 lat związany z firmą R. Twining and Company Sp. z o. o., gdzie jako Continous Improvement Coordinator zajmował się optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wdrożeniem systemu motywowania i rozwoju kompetencji pracowników w oparciu o metodykę TWI. Obecnie jako Area Manager odpowiada za operacyjne zarządzanie zespołem produkcyjnym. Entuzjasta metodyki szkoleń stanowiskowych wg Instrukcji Pracy TWI, który propaguje jej zastosowanie podczas licznych szkoleń i konferencji

jarząbek

Zbigniew Jarząbek

Ekspert Lean, trener wewnętrzny, audytor. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 14-tu lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. W roku 2005 certyfikowany jako Black Belt, od tego czasu prowadził liczne projekty usprawniające w działach Jakości, Produkcji i Logistyki. Współautor publikacji na temat Lean, opiekun prac magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, autor wykładów na temat Lean i SixSigma na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako Ekspert Lean, Menadżer Lean, Koordynator Laboratorium, a obecnie pełni funkcję  Kierownika Projektu.

  

   

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Lean Management 5 500  zł 2 750  zł 550 zł

 

zapisz się

Biuro rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl


Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 

zapisz się