Książki

Aktualny spis książek wydawnictwa CDV
 • Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami, pod red. A. Stogowskiego i S. Dzięgielewskiej-Gęsiak, WSNHiD 2013.
 • M. Majorczyk, Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn, WSNHiD 2013.
 • Oblicz kryzysu współczesnego człowieka, pod red. J. Deręgowskiej, M. Majorczyk i J. Świątkiewicz, WSNHiD 2012.
 • Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców, pod red. J. Deręgowskiej i M. Majorczyk, WSNHiD 2012.
 • Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych, pod red. M.J.Łuczaka, WSNHiD 2012.
 • Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, pod red. M. Baronowskiego i B. Miki, WSNHiD 2012.
 • Nieobecność społeczna – w poszukiwaniu sensów i znaczeń, pod red. Z. Galora i B. Goryńskiej – Bittner, WSNHiD 2012.
 • J. Karwat, Powstanie Wielkopolskie 1918/19 w historiografii i kulturze: próba analizy i syntezy, WSNHiD 2012.
 • I. Kiec, Dokument w sztuce współczesnej,  WSNHiD 2012.
 • K. Żodź – Kuźnia, Przywództwo Stanów Zjednoczonych Ameryki w globalnym systemie międzynarodowym na początku XXI w., WSNHiD 2012.
 • K. Churska – Nowak, M. Kuś, Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, WSNHiD 2011.
 • M. Baranowski, Efektywność corporative governance w Polsce, WSNHiD 2011.
 • J. Karwat, Wielkopolanie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, WSNHiD 2012.
 • K. Churska – Nowak, S. Drobczyński, Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, 2011.
 • Media 2010: dwadzieścia lat po PRL-u, WSNHiD 2011.
 • Ł. Fojutowski, Strategie przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych, uwarunkowania regionalne, WSNHiD 2011.
 • Polska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej: rozczarowania czy spełnione nadzieje?, WSNHiD 2011.
 • L. Huber, M. Kujawska, Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, WSNHiD 2010.
 • A. Szyfer, Aktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dzisiaj, jutro, WSNHiD 2010.
 • J. Deręgowska, Dziecko z chorobą nowotworową w rodzinie. Diagnoza-wsparcie, WSNHiD 2010.
 • R. Bromboszcz, Estetyka zakłóceń, WSNHiD 2010.
 • K. Patkowski, Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej, WSNHiD 2010.
 • D. Wawrzyniak, Asembler x86 w środowisku systemu operacyjnego Linux, WSNHiD 2010.
 • Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie-prognozy-analizy, pod red. S. Wojciechowskiego i M. Tomczak, WSNHiD 2010.
 • Odmiany życia społecznego współczesnej Polski, pod red. Z. Galora, WSNHiD 2010.
 • J. Mazur – Łuczak, Kobiety na rynku pracy, WSNHiD 2010.
 • T. Misiak, Estetyczne konteksty audiosfery, WSNHiD 2009.
 • K. Churska – Nowak, Rytuały polityczne w demokracji masowej, WSNHiD 2009.
 • Męskość i kobiecość: czy walka płci?, pod red. I. Machaj i R. Suchockiej,  WSNHiD 2009.
 • Polubić dziennikarstwo, pod red. S. Zakrzewskiego, WSNHiD 2008.
 • B. Mickiewicz, Wielkopolska w dziejach oręża polskiego (X-XX w.), WSNHiD 2008.
 • NATO na początku XXI wieku, pod red. Z. Zakrzewskiego, WSNHiD 2008.
 • A.Grzegorczyk i A. Karczmarek, Kultura wobec czasu, WSNHiD 2008.
 • Zróżnicowanie społeczne w teorii i empirii, pod red. R. Suchockiej, WSNHiD 2008.
 • Prawne i pozaprawne aspekty adopcji, pod red. M. Andrzejewskiego i M. Łączkowskiej, WSNHiD 2008.
 • P. Łącki, Otfrieda Hőffego koncepcja praw człowieka, WSNHiD 2008.

W razie chęciu zakupu powyższych tytułów prosimy o kontakt: wydawnictwo@cdv.pl