edukacja.jpg

Kreowanie wizerunku menedżera

DLA KOGO?
 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy na co dzień swoją osobą reprezentują firmę, idee, siebie i od których oczekuje się konkretnego oddziaływania w sferze publicznej prezentacji.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • poznać w praktyce proces projektowania własnego wizerunku,
 • poznać istotę procesu kreowania wizerunku menedżera wśród pracowników i otoczenia zewnętrznego,
 • zrozumieć zjawisko autoprezentacji i poznają przykłady strategii autoprezentacyjnych,
 • doskonalić elementy składowe komunikacji niewerbalnej i przećwiczą je w praktyce,
 • wypracować zasady protokołu dyplomatycznego oraz biurowego savoir-vivre i przećwiczą je w praktyce,
 • poznać najczęściej popełniane błędy podczas procesu kreowania wizerunku,
 • udoskonalić własne umiejętności prezentacyjne i wystąpień publicznych.

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

 
CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 890 zł brutto

I. PODSTAWOWE ELEMENTY KREOWANIA WIZERUNKU MENEDŻERA
1. Wizerunek menedżera jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. 
 • Omówienie pojęcia wizerunek, tożsamość menedżera,
 • Omówienie elementów wizerunku,
 • Omówienie cech image (syntetyczność; wiarygodność; pasywność; żywość; prostota; dwuznaczność),
 • Omówienie typów wizerunków, czynników wpływających na wizerunek. 
2. Rodzaje wizerunków menedżera.

3. Autoprezentacja jako świadome manipulowanie wrażeniem/strategie autoprezentacji.
 • Omówienie strategii autoprezentacyjnych (ingracjacja; autopromocja; kreowanie wizerunku osoby, doskonałej moralnie; zastraszanie; wizerunek osoby bezradnej, zależnej od innych).
4. Wizerunek a komunikacja niewerbalna.
 • Omówienie komunikacji niewerbalnej jako sygnałów w komunikowaniu, w tym: kinezjetyka; parajęzyk; autoprezentacja (techniczna); dotyk; proksemika; chronemika; elementy otoczenia.
5. Zasady kreowania zaufania przez menedżera.
 • Omówienie elementów wpływających na budowę zaufania wśród publiczności.
6. Narzędzia wykorzystywane przez menedżera do kreowania własnego wizerunku w zespole.
 • Styl zarządzania/styl komunikacji z zespołem,
 • Budowa kultury organizacyjnej własnego zespołu,
 • Sztuka wywierania wpływu na zespół pracowników.
7. Zasady savoir-vivre wykorzystywane podczas kreacji wizerunku menedżera.
 • Omówienie savoir-vivre z perspektywy ubioru, formy zachowań podczas wizyt, korespondencji, etykiety telefonicznej.
8. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi związanymi z wizerunkiem menedżera/ochrona wizerunku menedżera.
II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH MENEDŻERA
1. Istota prezentacji i wystąpień publicznych jako proces komunikacji z otoczeniem.           
 • Omówienie prezentacji z pkt. widzenia strategii przygotowania.
 • Omówienie prezentacji jako działania marketingowego.
2. Rola prezentera – zdefiniowanie oczekiwań publiczności.
 • Omówienie roli prezentera jako kreatora prezentacji,
 • Analiza prezentera pod kątem jego oceny ze strony słuchaczy.

3. Opracowanie strategii przekazu informacji – komunikacja informacyjna i perswazyjna.

4. Komunikacja werbalna – jak mówić  aby publiczność słuchała.
 • Omówienie procesu komunikacji werbalnej,
 • Omówienie negatywnych typów osobowościowych słuchaczy i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Omówienie typów rozmówców i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Omówienie komunikacji informacyjnej i perswazyjnej.    
 
5. Przygotowanie prezentacji/wystąpienia publicznego/zdefiniowanie etapów prezentacji.
 • Omówienie procesu tremy i radzenia sobie z nim.
 • Omówienie strategii przygotowania prezentacji.
 • Projektowanie prezentacji (werbalnej i multimedialnej).
 • Układ prezentacji.
 • Wystąpienia nagrywane przed kamerą i odtwarzane wraz z bieżącym feedbackiem.
 
6. Analiza prezentacji i wystąpienia publicznego pod kątem czasu, miejsca i wykorzystywania narzędzi podczas przekazu.
           
7. Analiza najczęściej pojawiających się błędów podczas prezentacji i wystąpień. 
           
8. Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych i wystąpień publicznych – praca z kamerą.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100