edukacja_1.jpg

Kreowanie wizerunku menedżera

DLA KOGO?
 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy na co dzień swoją osobą reprezentują firmę, idee, siebie i od których oczekuje się konkretnego oddziaływania w sferze publicznej prezentacji

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • poznać w praktyce proces projektowania własnego wizerunku
 • poznać istotę procesu kreowania wizerunku menedżera wśród pracowników i otoczenia zewnętrznego
 • zrozumieć zjawisko autoprezentacji i poznają przykłady strategii autoprezentacyjnych
 • doskonalić elementy składowe komunikacji niewerbalnej i przećwiczą je w prakty
 • wypracować zasady protokołu dyplomatycznego oraz biurowego savoir-vivre i przećwiczą je w praktyce
 • poznać najczęściej popełniane błędy podczas procesu kreowania wizerunku
 • udoskonalić własne umiejętności prezentacyjne i wystąpień publicznych

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
 • 5-6.12.2016r.
 • 23-24.01.2017r.
 • 20-21.02.2017r.
 • 13-14.03.2017r.
 
CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 890 zł brutto

I. PODSTAWOWE ELEMENTY KREOWANIA WIZERUNKU MENEDŻERA
1. Wizerunek menedżera jako narzędzie komunikacji z otoczeniem 
 • Omówienie pojęcia wizerunek, tożsamość menedżera
 • Omówienie elementów wizerunku
 • Omówienie cech image (syntetyczność; wiarygodność; pasywność; żywość; prostota; dwuznaczność)
 • Omówienie typów wizerunków, czynników wpływających na wizerunek 
2. Rodzaje wizerunków menedżera

3. Autoprezentacja jako świadome manipulowanie wrażeniem/strategie autoprezentacji
 • Omówienie strategii autoprezentacyjnych (ingracjacja; autopromocja; kreowanie wizerunku osoby doskonałej moralnie; zastraszanie; wizerunek osoby bezradnej, zależnej od innych)
4. Wizerunek a komunikacja niewerbalna
 • Omówienie komunikacji niewerbalnej jako sygnałów w komunikowaniu, w tym: kinezjetyka; parajęzyk; autoprezentacja (techniczna); dotyk; proksemika; chronemika; elementy otoczenia
5. Zasady kreowania zaufania przez menedżera
 • Omówienie elementów wpływających na budowę zaufania wśród publiczności
6. Narzędzia wykorzystywane przez menedżera do kreowania własnego wizerunku w zespole
 • Styl zarządzania/styl komunikacji z zespołem
 • Budowa kultury organizacyjnej własnego zespołu
 • Sztuka wywierania wpływu na zespół pracowników
7. Zasady savoir-vivre wykorzystywane podczas kreacji wizerunku menedżera
 • Omówienie savoir-vivre z perspektywy ubioru, formy zachowań podczas wizyt, korespondencji, etykiety telefonicznej
8. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi związanymi z wizerunkiem menedżera/ochrona wizerunku menedżera
II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH MENEDŻERA
1. Istota prezentacji i wystąpień publicznych jako proces komunikacji z otoczeniem            
 • Omówienie prezentacji z pkt. widzenia strategii przygotowania
 • Omówienie prezentacji jako działania marketingowego
2. Rola prezentera – zdefiniowanie oczekiwań publiczności
 • Omówienie roli prezentera jako kreatora prezentacji
 • Analiza prezentera pod kątem jego oceny ze strony słuchaczy

3. Opracowanie strategii przekazu informacji – komunikacja informacyjna i perswazyjna

4. Komunikacja werbalna – jak mówić  aby publiczność słuchała
 • Omówienie procesu komunikacji werbalnej
 • Omówienie negatywnych typów osobowościowych słuchaczy i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Omówienie typów rozmówców i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Omówienie komunikacji informacyjnej i perswazyjnej     
 
5. Przygotowanie prezentacji/wystąpienia publicznego/zdefiniowanie etapów prezentacji
 • Omówienie procesu tremy i radzenia sobie z nim
 • Omówienie strategii przygotowania prezentacji
 • Projektowanie prezentacji (werbalnej i multimedialnej)
 • Układ prezentacji
 • Wystąpienia nagrywane przed kamerą i odtwarzane wraz z bieżącym feedbackiem
 
6. Analiza prezentacji i wystąpienia publicznego pod kątem czasu, miejsca i wykorzystywania narzędzi podczas przekazu
           
7. Analiza najczęściej pojawiających się błędów podczas prezentacji i wystąpień 
           
8. Doskonalenie umiejętności prezentacyjnych i wystąpień publicznych – praca z kamerą
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749