szkolenia_cover.png

Kreatywny nauczyciel - kreatywny przedszkolak

W wielu publikacjach na temat edukacji podkreśla się, że dla rozwoju kreatywności dziecka nie bez znaczenia jest kreatywna postawa dorosłego. Rozwijanie dyspozycji do kreatywnych działań wymaga od nauczyciela odpowiedniej postawy, znajomości metod stymulowania kreatywnej aktywności i stawiania dzieciom zadań rozwijających podstawowe operacje kreatywnego myślenia.

Cele szkolenia

 • Rozwój elementów wchodzących w skład myślenia kreatywnego.

 • Zdobycie wiedzy na temat innowacji pedagogicznej

 • Pobudzenie kreatywności własnej

 Korzyści dla uczestnika

 • Pobudzenie kreatywności własnej, wspomagające kreatywność dzieci. 
 • Wiedza na temat przykładowych innowacji pedagogicznych możliwych do realizacji w przedszkolu.
 • Urozmaicenie pracy wychowawczej poprzez prowadzenie kreatywnych metod aktywizujących dzieci.

 Czas trwania

 • Szkolenie trwa 8h 

 Cena

  • 280 zł

 Termin

  • 25.01.2018

 Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

 • Pojęcie kreatywności (definicja, zasady kreatywnego myślenia).
 • Charakterystyka osoby kreatywnej.
 • Uwarunkowania rozwoju kreatywności.
 • Rozwój zdolności ułatwiających myślenie kreatywne.
 • Kreatywne metody rozwiązywani problemów.
 • Jak wprowadzać innowacje pedagogiczne