Pozostałe

Biuro Studiów Podyplomowych dla nauczycieli

Parter, pokój R037 
tel.: 61 27 11 040/041
fax: 61 27 11 049
uniterra@cdv.pl

Centrum Rozwoju Edukacji

Parter, pokoje R035, R036
tel.: 61 27 11 037/033
fax: 61 27 11 199
podyplomowe@cdv.pl

Wsparcie studentów niepełnosprawnych

mgr Joanna Szymanowicz
pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl
tel.  61 27 11 074

Kwestura

2 piętro
pokój N207

tel. 61 27 11 111
kwestura-rozliczenia@cdv.pl

Dział marketingu

tel. 61 27 11 062
fax. 61 27 11 069
marketing@cdv.pl

Dział administracji

tel. 61 27 11 141

administracja@cdv.pl

Dział IT

tel. 61 27 11 150
it@cdv.pl

Studium języków obcych

tel. 61 85 84 390