szkolenia2b.jpg

Komunikacja z rodzicami dziecka

Poprawna komunikacja nauczyciela z rodzicem dziecka jest złożona i zależna od wielu aspektów. Na poprawne porozumienie między tymi osobami wpływa rodzaj informacji, postawa nadawcy, spostrzeganie odbiorcy czy waga przedmiotu komunikacji. 

Cele szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej (społecznej), cechami komunikatu, elementami procesu komunikowania się, błędami i barierami występującymi w procesie komunikowania się. 
 • Szczegółowo zostaną omówione typy rodziców, wpływ ich postaw porozumienie między nauczycielem a rodzicem.

 Korzyści dla uczestnika

 • Szkolenie pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu kontaktu interpersonalnego.

 Czas trwania

 • Szkolenie trwa 8h 

 Cena

 • 280 zł

 Miejsce

 • Collegium Da Vinci
  ul. Kutrzeby 10
  61-719 Poznań

 

Progran szkolenia

 • Proces komunikowania się: istota, elementy, zakłócenia
 • Komunikacja niewerbalna i werbalna
 • Typy postaw rodziców, komunikat a postawa rodzica
 • Praktyczne wskazówki w dążeniu do porozumienia rodzic-nauczyciel