ATW4.jpg

Komunikacja interpersonalna

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

grupa: Przebaczanie a przebaczenie

grupa: Moje wewnętrzne JA

Nie ma takich relacji międzyludzkich, którym nigdy nie towarzyszy ból, zranienie, cierpienie, gdyż na dłuższą metę nie sposób uniknąć nieporozumień.
Dzięki przebaczeniu stajemy się zdolni do nawiązywania prawdziwych, głębokich relacji z innymi ludźmi. Przebaczenie zbliża ludzi i pomaga im zrozumieć przeszłość. Dochodzą oni do porozumienia z przeszłością, aby pozwolić jej naprawdę przeminąć, a co za tym idzie dać sobie szansę na rozwój oraz budowanie jakościowo nowych relacji.


Zajęcia przeznaczone dla osób uczestniczących wcześniej w grupie.

PROWADZĄCA:

dr Liliana Kortus: dydaktyk, pedagog, specjalista w zakresie komunikacji w rodzinie. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych – Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. Jest realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktorem-terapeutą Kinezjologii Edukacyjnej oraz trenerem Odysei Umysłu i Autoryzowanym Trenerem Szkoły Pamięci.