ATW4.jpg

Komunikacja i asertywność

Jest to cykl zajęć warsztatowych w trakcie, których Uczestnicy poznają mechanizmy wpływające na budowanie relacji opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie i poszanowaniu innych oraz jasnym stawianiu wymagań i granic. Głównym celem warsztatów jest poznanie dynamiki relacji międzyludzkich oraz rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych, pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą, a także próba samodzielnego określenia swoich praw, zanim inni (z konieczności) określą je za nas – a wtedy przestaniemy być sobą.

PROWADZĄCA:

dr Liliana Kortus - dydaktyk, mediator, doradca w zakresie komunikacji w rodzinie, trener rozwoju osobistego. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz dwa kierunki studiów podyplomowych: „Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych” na Wydziale Nauk Społecznych – Instytut Psychologii UAM w Poznaniu oraz „Mediacje i negocjacje” – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Jest realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktorem-terapeutą Kinezjologii Edukacyjnej oraz trenerem Szkoły Pamięci.