Komitet organizacyjny

 • Prof. dr hab. Ałła Wasyluk
 • prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz
 • prof. dr hab. Jan Włodarek
 • dr Justyna Deręgowska
 • dr Anita Basińska
 • dr Radomir Miński
 • dr Małgorzata Ratajczak-Zawodna
 • dr Iwona Werner
 • dr Dorota Potyrała-Szynkowska
 • dr Joanna Świątkiewicz
 • dr Tomasz Kozłowski
 • dr Andrzej Stogowski
 • dr Marta Szabelska-Holeksa
 • dr Anita Stefańska
 • dr Teresa Śnitko
 • mgr Paulino Wycichowska
 • mgr Paweł Gogołek

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

dr Marta Majorczyk
e-mail: konferencja@wsnhid.pl

Kontakt:

dr Marta Holeksa
tel.: 697 690 517